Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (4)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Оцінка сучасного стану розвитку глобальних світовихринків

 

 

Розвиток світової економіки в цілому відбувається зростаючимитемпами протягом останніх двох століть, за винятком років світових війн, колиекономіка зазнавала значної руйнації. Особливо швидко і всебічно світовегосподарство розвивалося у ХХ ст. За даними Міжнародного валютного фонду,світовий ВВП за 1995-2005рр. збільшився в 19 разів (у постійних цінах), щовідповідає середньому темпу приросту в 3%. У тому самому періоду чисельністьнаселення світу зросла у 4 рази: з 1,6 млрд. до 6,3 млрд. чол. Отже, зростаннявиробництва значно перевищує зростання населення, тому середньодушовий показникВВП світу збільшився у 5 разів.

Проте середні показники затьмарюють значну нерівномірністьрозвитку економіки за групами країн і регіонів. Найвищі темпи малиіндустріально розвинуті країни. Беручи до уваги те, що вони почали свійрозвиток на початку ХХ ст. з більш вигідних позицій, стає зрозумілим, що вонисуттєво випереджають країни, що розвиваються.

На динаміку розвитку  певний вплив здійснюють економічні цикли, якіперіодично сприяють підвищенню та падінню темпів економічного зростання. Фазападіння часто закінчується кризою. Найглибша криза в історії розвинутих країнспостерігалася у 1929-1932рр., коли їх сукупний ВВП спав на 17,7%, а експорт –на 25,3%. Глибокою була криза 1945-1946рр., вона зумовлювала падіння ВВП на11%. У повоєнний період економіка розвинутих країн розвивалася більш спокійно,кризи, які траплялися, вже не були такими руйнівними. Найвідчутнішою була криза1974-1975рр., пов’язана з різким підвищенням цін на нафту внаслідокцілеспрямованої акції країн ОПЕК. Тоді промислове виробництво індустріальнихкраїн скоротилося на 25%. На початку 80-х р.р. ХХ ст. внаслідок чергової кризивипуск промислової продукції зменшився на 4%. Останньою за часом була криза1997-1998рр., проте вона вразила переважно країни Південно-Східної Азії й малоторкнулася розвинутих країн Європи й Південної Америки.  

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров