Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (19)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (17)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Виникнення і розвиток організованої злочинності в Україні

 

 

Початок існування згуртованого злодійського середовища,на думку вчених-суспільствознавців України відноситься переважно до часу, колимасова експропріація землі в селян і, отже, швидка націоналізація створилиумови для первинного капіталістичного накопичення. Це остання третина XV — першідесятиріччя XVIстоліть. До цього ж часу відносяться і перші свідоцтва про існуваннязлодійських організацій.

В XIXсторіччі злочинний світ України вступив згуртованим, монолітним, маючи силу протиставитисебе громадському порядку і закону. Його традиції, звичаї, „закони” зміцнилисяв свідомості цілих поколінь правопорушників. Проте становленню „українськоїмафії” заважали відсутність ринку і сильна військово-політична державна влада вУкраїнській Імперії, „ламаючи хребти” потенційним конкурентам. Казнокрадство іхабарництво придворних і урядовців завжди були хронічною хворобою Імперії, алев організовану злочинність вони не складалися, оскільки не були пов’язані зтіньовим виробничим процесом і потоками капіталу [11, с.23].

Впередреволюційний період (1917 г.) в умовах економічної і політичної кризи в країнівиникла торговельно-фінансово-промислово-чиновницька організована злочинність.Одержуючи надприбуток на військових поставках і на спекуляції навкругикарткової системи, організована злочинність швидко дестабілізувала країну.Щонеділі виникали і зникали нові імена ділків, складалися і лопалисябагатомільйонні стани. Чорний ринок перекрив звичайний у багато разів. Корупціяохопила апарат, пов’язаний з фінансовими і товарними потоками. Алепередреволюційна організована злочинність, не дивлячись на свою величезну вагуі масштаб операцій, була хиткою, як велика медуза. Йдучи по стопах режиму,організована злочинність також втратила стабільність і контроль над потокамикапіталу.

Революція1917 року і наступні події корінним чином змінили ситуацію в злочинному світі України. В перші післяреволюційні рокибагато професійних злочинців було випущено на свободу, ряд з них навіть прийшовна службу до органів ЧК і міліції. Тим самим були порушені вікові злодійськізакони. Одночасно в організовані банди об’єднувалися колишні співробітникижандармерії, офіцери розгромленої білої армії.

Історикивідзначають, що після революції 1917 року складовою частиною організованоїзлочинності були невеликі угрупування кримінального характеру, щовикористовували політичне прикриття у вигляді партійної атрибутики, самоназви іт.п. На кримінальну дорогу ставали порою і окремі підпільні організаціїбільшовиків, лівих есерів, максималістів, що знаходяться в тилу армій Колчака,Денікіна, Врангеля. Зростанню кримінальних настроїв і дій, що є часто причиноюпровалів цих організацій, сприяли розв’язання підпільних центрів. Так, 2-аконференція нелегальних організацій більшовиків Сибіру (листопад 1918 року)дозволила місцевим комуністам скоювати експропріації грошей і матеріальнихцінностей не тільки в держави, але і в приватних осіб. Була дозволена також іфальсифікація грошей [11, с.25].

До кінця 20-хроків спостерігалася певна криза в розподілі сфер впливу в злочинному світі.Постійні конфлікти між різними угрупуваннями диктували необхідність вдосконаленнязлодійських „законів”. В результаті на базі традицій і звичаїв минулого виникєдиний злодійський „закон”, по якому найбільш авторитетних злочинців сталиіменувати „злодіями в законі”.

З середини20-х років виправні установи стали в основному заповнюватися не карнимизлочинцями, а репресованими жертвами тоталітарного терору. Адміністрацієютаборів заохочувалися знущання „блатних” по відношенню до „політичних”, великучастину з яких складали звичайні робочі і селяни. Така співпраця задміністрацією розшарувала касту „злодіїв в законі”. З’явився новий кодекс, щодозволяє часткову співпрацю із співробітниками лагерів. Це було викликано ітим, що з середини 30-х років одночасно з політичним терором були посиленірепресивні заходи по відношенню до професійних злочинців. В цей час органамиНКВД використовувалася система позасудових репресій, або „особлива нарада”,якій було делеговано право притягати до кримінальної відповідальності„соціальне небезпечний елемент” на підставі агентурної інформації і довідок проколишню судимість. Кримінальний світ був знов загнаний в підпіллі і вимушенийбув в місцях позбавлення волі боротися за виживання. Серйозне розшаруваннявідбулося в середовищі карних злочинців в роки Великої Вітчизняної війни, колизначне їхнє число по своїй волі взяли участь в боротьбі з фашизмом, а іншачастина пішла на службу до гітлерівських окупантів, беручи участь в звірствахпроти свого народу. Кримінальна активність і тої, і іншої категорії впіслявоєнний період багато в чому сприяла спалаху бандитизму в країні. Але саметоді правоохоронні органи виробили багато тактичних прийомів, що дозволяють вдосить стислі терміни локалізувати бандитизм як масове кримінальне явище. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров