Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Виникнення і розвиток організованої злочинності в Україні

 

 

Початок існування згуртованого злодійського середовища,на думку вчених-суспільствознавців України відноситься переважно до часу, колимасова експропріація землі в селян і, отже, швидка націоналізація створилиумови для первинного капіталістичного накопичення. Це остання третина XV — першідесятиріччя XVIстоліть. До цього ж часу відносяться і перші свідоцтва про існуваннязлодійських організацій.

В XIXсторіччі злочинний світ України вступив згуртованим, монолітним, маючи силу протиставитисебе громадському порядку і закону. Його традиції, звичаї, „закони” зміцнилисяв свідомості цілих поколінь правопорушників. Проте становленню „українськоїмафії” заважали відсутність ринку і сильна військово-політична державна влада вУкраїнській Імперії, „ламаючи хребти” потенційним конкурентам. Казнокрадство іхабарництво придворних і урядовців завжди були хронічною хворобою Імперії, алев організовану злочинність вони не складалися, оскільки не були пов’язані зтіньовим виробничим процесом і потоками капіталу [11, с.23].

Впередреволюційний період (1917 г.) в умовах економічної і політичної кризи в країнівиникла торговельно-фінансово-промислово-чиновницька організована злочинність.Одержуючи надприбуток на військових поставках і на спекуляції навкругикарткової системи, організована злочинність швидко дестабілізувала країну.Щонеділі виникали і зникали нові імена ділків, складалися і лопалисябагатомільйонні стани. Чорний ринок перекрив звичайний у багато разів. Корупціяохопила апарат, пов’язаний з фінансовими і товарними потоками. Алепередреволюційна організована злочинність, не дивлячись на свою величезну вагуі масштаб операцій, була хиткою, як велика медуза. Йдучи по стопах режиму,організована злочинність також втратила стабільність і контроль над потокамикапіталу.

Революція1917 року і наступні події корінним чином змінили ситуацію в злочинному світі України. В перші післяреволюційні рокибагато професійних злочинців було випущено на свободу, ряд з них навіть прийшовна службу до органів ЧК і міліції. Тим самим були порушені вікові злодійськізакони. Одночасно в організовані банди об’єднувалися колишні співробітникижандармерії, офіцери розгромленої білої армії.

Історикивідзначають, що після революції 1917 року складовою частиною організованоїзлочинності були невеликі угрупування кримінального характеру, щовикористовували політичне прикриття у вигляді партійної атрибутики, самоназви іт.п. На кримінальну дорогу ставали порою і окремі підпільні організаціїбільшовиків, лівих есерів, максималістів, що знаходяться в тилу армій Колчака,Денікіна, Врангеля. Зростанню кримінальних настроїв і дій, що є часто причиноюпровалів цих організацій, сприяли розв’язання підпільних центрів. Так, 2-аконференція нелегальних організацій більшовиків Сибіру (листопад 1918 року)дозволила місцевим комуністам скоювати експропріації грошей і матеріальнихцінностей не тільки в держави, але і в приватних осіб. Була дозволена також іфальсифікація грошей [11, с.25].

До кінця 20-хроків спостерігалася певна криза в розподілі сфер впливу в злочинному світі.Постійні конфлікти між різними угрупуваннями диктували необхідність вдосконаленнязлодійських „законів”. В результаті на базі традицій і звичаїв минулого виникєдиний злодійський „закон”, по якому найбільш авторитетних злочинців сталиіменувати „злодіями в законі”.

З середини20-х років виправні установи стали в основному заповнюватися не карнимизлочинцями, а репресованими жертвами тоталітарного терору. Адміністрацієютаборів заохочувалися знущання „блатних” по відношенню до „політичних”, великучастину з яких складали звичайні робочі і селяни. Така співпраця задміністрацією розшарувала касту „злодіїв в законі”. З’явився новий кодекс, щодозволяє часткову співпрацю із співробітниками лагерів. Це було викликано ітим, що з середини 30-х років одночасно з політичним терором були посиленірепресивні заходи по відношенню до професійних злочинців. В цей час органамиНКВД використовувалася система позасудових репресій, або „особлива нарада”,якій було делеговано право притягати до кримінальної відповідальності„соціальне небезпечний елемент” на підставі агентурної інформації і довідок проколишню судимість. Кримінальний світ був знов загнаний в підпіллі і вимушенийбув в місцях позбавлення волі боротися за виживання. Серйозне розшаруваннявідбулося в середовищі карних злочинців в роки Великої Вітчизняної війни, колизначне їхнє число по своїй волі взяли участь в боротьбі з фашизмом, а іншачастина пішла на службу до гітлерівських окупантів, беручи участь в звірствахпроти свого народу. Кримінальна активність і тої, і іншої категорії впіслявоєнний період багато в чому сприяла спалаху бандитизму в країні. Але саметоді правоохоронні органи виробили багато тактичних прийомів, що дозволяють вдосить стислі терміни локалізувати бандитизм як масове кримінальне явище. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров