Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Розробка моделі регулюваннядіяльності органів управління акціонерного товариства на основі теорії системмасового обслуговування

 

 

Розгляд функціонування органів управління як складної системи, припускаєокрім теоретичного та експериментального дослідження, створення моделі системи,яка відображає певну групу її властивостей та дозволяє уявити її поведінку впевному діапазоні умов. Методи математичного моделювання систем дозволяютьаналізувати можливі варіанти побудови системи, обирати оптимальні параметрипідсистем, які забезпечують максимальну результативність та найбільшийекономічний ефект.

Важливим питанням у забезпеченості ефективності діяльності системиуправління є питання її надійності. При дослідженні надійності роботи органівуправління як системи з позиції завантаженості та безвідмовності, динаміка їїявляє собою процес чергування відмов і активізації як елементів, так і системи вцілому. Задавши певний критерій відмови, стан системи може бути визначений яксукупність станів елементів, кожний з яких може знаходитись або в активномустані, або в стані відмови.

Система органів управління акціонерним товариством представляє собою сукупністькеруючих органів, які у межах своєїкомпетенції згідно з діючим законодавством та установчими документами,використовуючи можливі ресурси (фінансові, матеріальні, інтелектуальні,трудові, інформаційні тощо), взаємодіють один з одним, здійснюють процесуправління з метою досягнення поставлених завдань і розробленої місії тастратегії. Процес управління зводиться до прийняття управлінських рішень.Засадою цих рішень є запити, тобто питання, які поступають з різних джерел, тавиносяться на розгляд на зборах. Тому важливим питанням є створення моделівизначення оптимальної завантаженості органів управління для підвищенняефективності роботи системи органів управління та акціонерного товариствавзагалі. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров