Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (5)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (3)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (4)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Розробка моделі регулюваннядіяльності органів управління акціонерного товариства на основі теорії системмасового обслуговування

 

 

Розгляд функціонування органів управління як складної системи, припускаєокрім теоретичного та експериментального дослідження, створення моделі системи,яка відображає певну групу її властивостей та дозволяє уявити її поведінку впевному діапазоні умов. Методи математичного моделювання систем дозволяютьаналізувати можливі варіанти побудови системи, обирати оптимальні параметрипідсистем, які забезпечують максимальну результативність та найбільшийекономічний ефект.

Важливим питанням у забезпеченості ефективності діяльності системиуправління є питання її надійності. При дослідженні надійності роботи органівуправління як системи з позиції завантаженості та безвідмовності, динаміка їїявляє собою процес чергування відмов і активізації як елементів, так і системи вцілому. Задавши певний критерій відмови, стан системи може бути визначений яксукупність станів елементів, кожний з яких може знаходитись або в активномустані, або в стані відмови.

Система органів управління акціонерним товариством представляє собою сукупністькеруючих органів, які у межах своєїкомпетенції згідно з діючим законодавством та установчими документами,використовуючи можливі ресурси (фінансові, матеріальні, інтелектуальні,трудові, інформаційні тощо), взаємодіють один з одним, здійснюють процесуправління з метою досягнення поставлених завдань і розробленої місії тастратегії. Процес управління зводиться до прийняття управлінських рішень.Засадою цих рішень є запити, тобто питання, які поступають з різних джерел, тавиносяться на розгляд на зборах. Тому важливим питанням є створення моделівизначення оптимальної завантаженості органів управління для підвищенняефективності роботи системи органів управління та акціонерного товариствавзагалі. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров