Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Производственная специальная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению преддипломной практики на металлургических предприятиях.: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 20 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению производственной практики на металлургических предприятиях. : Метод. указ / Сост.: И.К. Коротких, Б.А. Кустов, А.А. Усольцев, А.И. Куценко: СибГИУ - Но-вокузнецк 2003- 22 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Применение регрессионного и корреляционного анализа при проведе-нии исследований в литейном производстве: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Преддипломная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 9 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (9)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (11)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Розробка моделі регулюваннядіяльності органів управління акціонерного товариства на основі теорії системмасового обслуговування

 

 

Розгляд функціонування органів управління як складної системи, припускаєокрім теоретичного та експериментального дослідження, створення моделі системи,яка відображає певну групу її властивостей та дозволяє уявити її поведінку впевному діапазоні умов. Методи математичного моделювання систем дозволяютьаналізувати можливі варіанти побудови системи, обирати оптимальні параметрипідсистем, які забезпечують максимальну результативність та найбільшийекономічний ефект.

Важливим питанням у забезпеченості ефективності діяльності системиуправління є питання її надійності. При дослідженні надійності роботи органівуправління як системи з позиції завантаженості та безвідмовності, динаміка їїявляє собою процес чергування відмов і активізації як елементів, так і системи вцілому. Задавши певний критерій відмови, стан системи може бути визначений яксукупність станів елементів, кожний з яких може знаходитись або в активномустані, або в стані відмови.

Система органів управління акціонерним товариством представляє собою сукупністькеруючих органів, які у межах своєїкомпетенції згідно з діючим законодавством та установчими документами,використовуючи можливі ресурси (фінансові, матеріальні, інтелектуальні,трудові, інформаційні тощо), взаємодіють один з одним, здійснюють процесуправління з метою досягнення поставлених завдань і розробленої місії тастратегії. Процес управління зводиться до прийняття управлінських рішень.Засадою цих рішень є запити, тобто питання, які поступають з різних джерел, тавиносяться на розгляд на зборах. Тому важливим питанням є створення моделівизначення оптимальної завантаженості органів управління для підвищенняефективності роботи системи органів управління та акціонерного товариствавзагалі. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров