Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Організаційно-методичнезабезпечення діяльності керівних органів акціонерного товариства із залученнямкорпоративного секретаріату

 

Однак, як показали дослідження у главі 3.1, така структура не є оптимальноюу разі надходження до ради великої кількості різнеспрямованих, відмінних запріоритетністю та джерелами запитів (питань), що потребують розгляду та вирішення.В основному, це пов’язано з низькою частотою та періодичністю засідань (усередньому раз на квартал) наглядової ради й, як вже відзначалося раніше,великим спектром функцій та повноважень.

У зв’язку з цим, найкращою практикою корпоративного управліннярекомендується розширювати типову структуру. А саме, включати до робочихорганів наглядової ради акціонерного товариства постійні та тимчасові комітетита посаду корпоративного секретаря.

Постійні комітети допомагають раді подолати недостатню поінформованість,яка може бути наслідком епізодичної участі членів ради у діяльностіакціонерного товариства, та розглядати питання, які потребують більш детальногота глибокого вивчення (наприклад, комітет стратегічного планування, комітет зпитань фінансів та інвестицій, комітет з корпоративного управління).

Тимчасові комітети утворюються наглядовою радою у разі необхідності длякоординації окремих питань діяльності товариства, зокрема для вивченнянаслідків потенційної реорганізації компанії, проведення службових розслідуваньза фактами зловживань посадових осіб тощо.

Таким чином, наглядова рада може передати деякі свої повноваженнякомітетам, до яких входить деяка кількість її членів.

Світовий досвід свідчить, що ради західних корпорацій часто мають виконавчийкомітет, один або більше контрольних та різні спеціальні комітети. Основнимзавданням виконавчого комітету є діяльність на постійній основі, спрямована навирішення питань, що виникають у періоди між засіданнями ради і вимагаютьнегайного розгляду. Виконавчий комітет повинен регулярно звітувати усій раді, аінші члени наглядової ради повинні мати можливість ознайомитися з протоколомусіх засідань комітету. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров