Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Производственная специальная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с (0)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению преддипломной практики на металлургических предприятиях.: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 20 с (0)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению производственной практики на металлургических предприятиях. : Метод. указ / Сост.: И.К. Коротких, Б.А. Кустов, А.А. Усольцев, А.И. Куценко: СибГИУ - Но-вокузнецк 2003- 22 с. (0)
(Методические материалы)

Значок файла Применение регрессионного и корреляционного анализа при проведе-нии исследований в литейном производстве: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (0)
(Методические материалы)

Значок файла Преддипломная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 9 с. (0)
(Методические материалы)

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (9)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Принципи удосконалення економічних відносин міста і приміської зони

 

 

Виявлені в попередньому розділітенденції і проблеми у відносинах міста і приміської зони є підставою для вдосконалення наявнано стану цихвідносин. Це, зокрема, передбачає розроблення нових принципів -  на яких мають будуватися відносини міста іприміської зони.  

Принципи – ценауково обгрунтовані ідеї і положення, якими керуються в практичній діяльності привирішенні конкретних питань [147].

У ходідослідження постало ряд вимог, що випливають із властовостей системи«місто-приміська зоан», які необхідно врахувати при обґрунтуванні принципіврегулювання економічних відносин міста і приміської зони.

Перш завсе система «місто-приміська зона» є динамічною, тому необхідно вивчатидинаміку розвитку системи, проводити аналіз процесів її розвитку яв в ціломутак і її частин.

Приуправлінні такою системою часто виникає конфлікт між цілями довгостроковогопланування і короткочасними рішеннями. Тому найбільш приємлимими будутьрішення, які сприятимуть стійкому розвитку добробуту населення вкорткостроковій і довостроковій перспективі.

Системівластивий метаболізм, тобто обмін енергією та інформацією без чого вона не можеіснувати. Однією з основних тенденцій у її розвитку є намагання максимальновикористовувати наявні системні ефекти. Відповідно постає вимога розробки системи заходів ефективної взаємодіїурбанізованої,  сільськогоподарської тарекреаційної функцій як основної мети ефективної організації території міста іприміької зони.

Невід’ємноючастиною системи є населення. Воно має власну індивідуальність, особливіхарактеристики і систему цінностей. Значний людський потенціал виокремлюєтьсядля того, щоб розвивати різні напрями діяльності, використовувати вищийекономічний потенціал та розвиватись задяки розміру і різнорідності занять.Тому в системі домінють природні і психологічні фактори, пов’язані з інтересамилюдей, яі необхідно враховувати при регулювання відносин міста і приміськоїзони. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров