Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Зимняя И.А. КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании (2)
(Статьи)

Значок файла Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: Учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – 175 с. (3)
(Книги)

Значок файла ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА: НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (4)
(Статьи)

Значок файла Клуб общения как форма развития коммуникативной компетенции в школе I вида (10)
(Рефераты)

Значок файла П.П. Гайденко. ИСТОРИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ В ЕЕ СВЯЗИ С НАУКОЙ (11)
(Статьи)

Значок файла Второй Российский культурологический конгресс с международным участием «Культурное многообразие: от прошлого к будущему»: Программа. Тезисы докладов и сообщений. — Санкт-Петербург: ЭЙДОС, АСТЕРИОН, 2008. — 560 с. (12)
(Статьи)

Значок файла М.В. СОКОЛОВА Историческая память в контексте междисциплинарных исследований (13)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Принципи удосконалення економічних відносин міста і приміської зони

 

 

Виявлені в попередньому розділітенденції і проблеми у відносинах міста і приміської зони є підставою для вдосконалення наявнано стану цихвідносин. Це, зокрема, передбачає розроблення нових принципів -  на яких мають будуватися відносини міста іприміської зони.  

Принципи – ценауково обгрунтовані ідеї і положення, якими керуються в практичній діяльності привирішенні конкретних питань [147].

У ходідослідження постало ряд вимог, що випливають із властовостей системи«місто-приміська зоан», які необхідно врахувати при обґрунтуванні принципіврегулювання економічних відносин міста і приміської зони.

Перш завсе система «місто-приміська зона» є динамічною, тому необхідно вивчатидинаміку розвитку системи, проводити аналіз процесів її розвитку яв в ціломутак і її частин.

Приуправлінні такою системою часто виникає конфлікт між цілями довгостроковогопланування і короткочасними рішеннями. Тому найбільш приємлимими будутьрішення, які сприятимуть стійкому розвитку добробуту населення вкорткостроковій і довостроковій перспективі.

Системівластивий метаболізм, тобто обмін енергією та інформацією без чого вона не можеіснувати. Однією з основних тенденцій у її розвитку є намагання максимальновикористовувати наявні системні ефекти. Відповідно постає вимога розробки системи заходів ефективної взаємодіїурбанізованої,  сільськогоподарської тарекреаційної функцій як основної мети ефективної організації території міста іприміької зони.

Невід’ємноючастиною системи є населення. Воно має власну індивідуальність, особливіхарактеристики і систему цінностей. Значний людський потенціал виокремлюєтьсядля того, щоб розвивати різні напрями діяльності, використовувати вищийекономічний потенціал та розвиватись задяки розміру і різнорідності занять.Тому в системі домінють природні і психологічні фактори, пов’язані з інтересамилюдей, яі необхідно враховувати при регулювання відносин міста і приміськоїзони. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров