Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (8)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (9)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Принципи удосконалення економічних відносин міста і приміської зони

 

 

Виявлені в попередньому розділітенденції і проблеми у відносинах міста і приміської зони є підставою для вдосконалення наявнано стану цихвідносин. Це, зокрема, передбачає розроблення нових принципів -  на яких мають будуватися відносини міста іприміської зони.  

Принципи – ценауково обгрунтовані ідеї і положення, якими керуються в практичній діяльності привирішенні конкретних питань [147].

У ходідослідження постало ряд вимог, що випливають із властовостей системи«місто-приміська зоан», які необхідно врахувати при обґрунтуванні принципіврегулювання економічних відносин міста і приміської зони.

Перш завсе система «місто-приміська зона» є динамічною, тому необхідно вивчатидинаміку розвитку системи, проводити аналіз процесів її розвитку яв в ціломутак і її частин.

Приуправлінні такою системою часто виникає конфлікт між цілями довгостроковогопланування і короткочасними рішеннями. Тому найбільш приємлимими будутьрішення, які сприятимуть стійкому розвитку добробуту населення вкорткостроковій і довостроковій перспективі.

Системівластивий метаболізм, тобто обмін енергією та інформацією без чого вона не можеіснувати. Однією з основних тенденцій у її розвитку є намагання максимальновикористовувати наявні системні ефекти. Відповідно постає вимога розробки системи заходів ефективної взаємодіїурбанізованої,  сільськогоподарської тарекреаційної функцій як основної мети ефективної організації території міста іприміької зони.

Невід’ємноючастиною системи є населення. Воно має власну індивідуальність, особливіхарактеристики і систему цінностей. Значний людський потенціал виокремлюєтьсядля того, щоб розвивати різні напрями діяльності, використовувати вищийекономічний потенціал та розвиватись задяки розміру і різнорідності занять.Тому в системі домінють природні і психологічні фактори, пов’язані з інтересамилюдей, яі необхідно враховувати при регулювання відносин міста і приміськоїзони. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров