Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Методи регулювання економічних відносин міста і приміської зони

 

 

Територіяміста і приміської зони становить поєднання культурних, економічних і соціальнихінтересів територіальних громад. Визнаючи потребу подальшого регулювання економічнихвідносин міста і приміської зони, автор пропонує розглядати систему «Львів-приміськазона» у вигляді нового утворення – агломерації. У зв’язку з цим необхідноуточнити поняття «агломерація», її структуру, особливості  функціонування для  виявлення можливості створення новоїорганізаційної форми її ефективної діяльності  як системи.  

Агломерація являєсобою компактні скупчення територіально зосереджених взаємопов’язаних міст таінших типів населених пунктів, які  упроцесі свого розвитку наближаються, часто зростаються й утворюють таким чиномнові структурні форми розселення. Агломерації стають ключовою формоютериторіальної організації виробничих сил і розселення. Основною метою, зарадиякої розвиваються агломераційні процеси населення і матеріальних ресурсів, єпрагнення до більш високої ефективності, яку можна досягти сполученню,інтеграції окремих складових цих процесів. Агломерації відіграють ключову рольу всіх розвинутих країнах. Місто-центр знаходить в них своє доповнення іодночасно отримує нові можливості для вирішення своїх проблем, вт.ч.екологічних. В соціальному плані агломерація – це ареал в якому замикаєтьсятижневий цикл життєдіяльності людини [25].

В економічній енциклопедії [37, c.17] «агломерація» (лат. agglomerare -  приєднувати) – цекомпактне розташування міських поселень, об’єднаних у певну цілісністьрозвинутими виробничими (в т.ч.трудовими), культурно-побутовими тарекреаційними зв’язками; форма територіальної концентрації промисловоговиробництва та різноманітних ресурсів (трудових, наукових, інвестиційних,інформаційних). 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров