Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Говорим по-английски: Учебно-методическая разработка. /Сост.: Та- расенко В.Е. и др. ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 28с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Учебное пособие «Неличные формы глагола» для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Компьютеры. Часть 1. Учебное пособие для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык. /О.А. Семина./ – ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2005. – 166с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла З. В. Егорычева. Инженерная геодезия: Методические указания для студентов специальности 170200 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» дневной и заочной формы обучения. – Красноярск, изд-во КГТУ, 2002. – 60 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ (2)
(Статьи)

Значок файла ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ (5)
(Статьи)

Значок файла Характеристика контрольно-наглядових повноважень центральних банків романо-германської системи права (3)
(Рефераты)


Заказ научной авторской работы

Напрями удосконалення механізму економічних відносин міста і приміськоїзони

 

Формування цілісної концепції механізму регулювання соціально-економічнихвідносин міста і приміської зони з метою задоволення індивідуальних ісуспільних потреб при збереження екологічної рівного і високої ефективностівикористання простуру – основна мета нашого дослідження. Результати одержані нарізних етапах дослідження послужили науковою основою обґрунтування економічногомеханізму регулювання відносин міста і приміської зони. Зокрема доведенагіпотеза що система «місто-приміська зона» в умовахформування ринкових відносин і реформування форм власності в Україні, якпросторова форма життєдіяльності суспільства, набувають ознак специфічноготериторіального суспільного утворення, в межах якого формуються спільнісоціально-економічні інтереси населення міста і прилеглих до ньоготериторіальних громад, де стрижнем відносин виступають індивідуальні ісуспільні потреби, а необхідність їх задоволення – головною методологічноюумовою їхнього регулювання.

Проведене дослідження дає можливість ввестизміни в організацію економічних відносин міста і приміської зони.

Відомо, що додаткову вартість для економіки створює синергетичний ефект,який постає внаслідок об’єднання можливостей і засобів, що  використовуються зазвичай окремими територіальнимигромадами і при формуванні цілісності та при розвитку агломераційних зв’язківактивізуються  [13 ].

Припустимо, що ефект, утворений поєднанням бюджетних коштів окремихадміністративно-територіальних утворень агломерації з метою реалізації визначеногозавдання, напркилад у секторі громадського транспорту, створить додатковіможливості для забезпечення супільних потреб, позитивно вплине на умовиекономічного розвитку агломерації. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров