Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (6)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сучасні тенденції розвитку регіональногопромислового комплексу

 

 

Основним завданням реструктуризації промисловогокомплексу є розробка активної стратегії, спрямованої на впровадженняінноваційних технологій та завоювання нових ринків збуту, що відбувається як зарахунок просування на нові території традиційної продукції, так і освоєннянових її видів. Для цього необхідно підвищити якість продукції і знизити ресурсомісткістьна основі залучення нових технологій. Забезпечення реалізації активноїстратегії розвитку промислового комплексу можливе лише при детальному вивченніпередумов, які склались на період дослідження процесу реструктуризації.

За останні роки підприємства України при проведенніреструктуризації виробництва більш активно впроваджують нові технології,освоюють нові види продукції, в результаті чого відбувається зняття звиробництв тих видів продукції, які не задовольняють ринковий попит. Реструктуризаціявипуску готової продукції супроводжується змінами виробничих структур.

Починаючи з 1999 р., після подолання кризи 1998 р., набагатьох підприємствах значно підвищилась активність технологічногопереозброєння, особливо із впровадження нових технологій для забезпечення високоїякості продукції. Однак навіть за такої ситуації на більшості підприємстввідсутні превентивні заходи щодо освоєння нових видів продукції, зниженняресурсомісткості виробництва, які б знизили ризик втрати існуючих конкурентнихпереваг в умовах лібералізації торговельної політики країни.

В Україні можливості подальшої реструктуризаціївиробництва не вичерпані, тому без структурних перетворень її економіки не можнастворювати нові і реалізувати нагромадженні конкурентні переваги. Про характерструктурних змін в економіці свідчать статистичні дані щодо випуску товарів іпослуг та структури валової доданої вартості промисловості. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров