Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Потенціал економічного розвитку та напрямиреструктуризації регіонального промислового комплексу

 

 

Для ефективногопроведення реструктуризації промислових підприємств необхідно розвиватиматеріально-технічні, соціально-трудові та інші елементи потенціалу. Потенціалпідприємства – це складна динамічна і поліструктурна система, від вміннявикористання якої залежить ефективність економіки регіону, темпи її зростання.

За результатамипроведеного аналітичного дослідження розвитку регіонального промисловогокомплексу Полтавщини нами проведено групування промислових підприємств наоснові відповідних критеріїв та показників.

Основнимкритерієм оцінки діяльності промислових підприємств Полтавського регіону є станїх конкурентоспроможності, що відображається в обсязі реалізованої продукції.

Серед основнихпоказників характеристики функціонування регіонального промислового комплексувизначенні найбільш важливі, а саме фондоозброєність, фондомісткість,продуктивність праці, рентабельність реалізованої продукції, рентабельністьопераційної діяльності та інше.

Встановлено, щодо найбільш впливової групи промислових підприємств, діяльність яких практичновизначає стан і параметри розвитку регіонального промислового комплексуПолтавщини, входить 49 промислових підприємств (табл. 2.23).

Ураховуючи, що взагальному обсязі реалізованої промислової продукції частка найбільшихпідприємств становить 81%, у загальній чисельності трудових ресурсів – 57, а увартості основних засобів – 20%, дослідження оцінки діяльності промисловогокомплексу буде проводитись вибірково. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров