Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Інноваційний зміст реструктуризації регіональногопромислового комплексу

 

 

Стратегіяінноваційної реструктуризації повинна визначити напрями розвитку регіональногопромислового комплексу на основі впровадження нових технологій виробництвапродукції, організації виробництва та його управління.

Сутністьінновацій в економічній літературі тлумачиться по-різному. Окремі авторивизначають нововведення як результат творчого процесу у вигляді новоїпродукції, технології або методу. Кокуркін Д.І. зазначає, що інноваційнадіяльність визначається двома гіпотезами: технологічного прориву, яка основанана ідеї автономного розвитку науки, безпосередньо не пов’язуючи напрямтехнологічного процесу з економічним середовищем, та економічного ефекту, щопов’язує дослідницьку активність і процес її дифузії [98, с.72 ].

Ретроспективнийаналіз розвитку науки дозволяє констатувати, що в світі відбулося кільканаукових революцій (технічних укладів), а в технічному базисі промислово розвиненихкраїн існує до VI технічних укладів. Нові наукові відкриття відбуваються впроцесі пізнання навколишнього середовища, тобто встановлюються невідомі ранішеоб’єктивно існуючі закономірності, властивості, явища матеріальної та духовноїдійсності, які вносять корективи в процес пізнання. Таким чином, нові відкриттята виноходи мають властивість кумулятивності, накопичення попереднього досвіду, вирішенняаналогічних завдань. Формування суспільної потреби в інноваційній діяльностіопосередковується економічним законом вартості, який змушує економічних агентівпорівнювати обсяг використання ресурсів або сукупних витрат на інновації зефективністю матеріального виробництва. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров