Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Інноваційний зміст реструктуризації регіональногопромислового комплексу

 

 

Стратегіяінноваційної реструктуризації повинна визначити напрями розвитку регіональногопромислового комплексу на основі впровадження нових технологій виробництвапродукції, організації виробництва та його управління.

Сутністьінновацій в економічній літературі тлумачиться по-різному. Окремі авторивизначають нововведення як результат творчого процесу у вигляді новоїпродукції, технології або методу. Кокуркін Д.І. зазначає, що інноваційнадіяльність визначається двома гіпотезами: технологічного прориву, яка основанана ідеї автономного розвитку науки, безпосередньо не пов’язуючи напрямтехнологічного процесу з економічним середовищем, та економічного ефекту, щопов’язує дослідницьку активність і процес її дифузії [98, с.72 ].

Ретроспективнийаналіз розвитку науки дозволяє констатувати, що в світі відбулося кільканаукових революцій (технічних укладів), а в технічному базисі промислово розвиненихкраїн існує до VI технічних укладів. Нові наукові відкриття відбуваються впроцесі пізнання навколишнього середовища, тобто встановлюються невідомі ранішеоб’єктивно існуючі закономірності, властивості, явища матеріальної та духовноїдійсності, які вносять корективи в процес пізнання. Таким чином, нові відкриттята виноходи мають властивість кумулятивності, накопичення попереднього досвіду, вирішенняаналогічних завдань. Формування суспільної потреби в інноваційній діяльностіопосередковується економічним законом вартості, який змушує економічних агентівпорівнювати обсяг використання ресурсів або сукупних витрат на інновації зефективністю матеріального виробництва. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров