Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Підходи до класифікації банківських ризиків

 

 

Поняття ризикуохоплює практично всю діяльність господарюючого суб’єкта, особливо в сферіфінансових послуг, тому, відповідно, існує велика кількість ризиків, на якінаражається банк.

Проблемам, повязаним із банківськимиризиками, присвячена велика кількість праць [122, 103, 16, 84, 17, 117]. При цьому складністькласифікації банківських ризиків нами вбачається досить суттєвою, підтвердженнямчого є той факт, що поняття «класифікація ризиків» виникло одночасно з появою поняття «ризик». Під класифікацією розуміютьсистему підпорядкованих понять будь-якої сфери знань або діяльності людини, щовикористовується як засіб для встановлення зв’язків між цими поняттями. Такимчином, класифікація ризиків означає систематизацію множини ризиків на основіпевних ознак і критеріїв, які дозволяють об’єднати підмножини ризиків у більшзагальні поняття.

Пошукомоптимальних критеріїв присвячено багато праць науковців. Так, одним із першихкласифікацією ризиків зайнявся Дж. М. Кейнс. Він підійшов до цього питання збоку суб’єкта, який виконує інвестиційну діяльність, виокремивши три основнихвиди ризиків [40]:

§    підприємницькій ризик – невизначеність отриманняочікуваного прибутку від вкладення коштів;

§    ризик «позикодавця»  ризик неповернення кредиту, що включає юридичний (ризик ухиляння від поверненнякредиту) та кредитний ризик(недостатність забезпечення);

§    ризик зміни цінності грошової одиниці – вірогідність втрат коштіву результаті зміни курсу національної валюти (ринковий ризик).

Кейнс відмічає,що вказані ризики тісно переплетені. Так, позичальник, приймаючи участь уризиковому проекті, намагається отримати якомога більшу різницю між відсоткомза кредитом і нормою рентабельності. Кредитор, ураховуючи високий ризик,намагається також максимізувати різницю між чистою нормою відсотку та своєювідсотковою ставкою. В результаті ризики «накладаються» один на один, чого не завжди помічають інвестори [19, с. 597]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров