Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (2)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сукупність обмежень на шляху становлення ринкових формобігу земельних ресурсів в Україні

 

 

Розвиненіринкові й перехідні економіки, що долають негативні наслідкикомандно-адміністративних (планово-директивних) форм господарювання, у своїхсистемах агрогосподарювання мають низку більш чи менш об’єктивних і суб’єктивних соціально-економічних, інституціональних,екологічно-природоохоронних обмежень стосовно володіння, користування,розпорядження земельними ресурсами врізноманітних формах їх ринкового обігу – від угод прямої купівлі-продажуділянок до надання у тимчасове володіння і користування на умовах орендичи суборенди, застави земель (іпотеки) для залучення інвестицій тощо.

        Існуванняпевної сукупності (чи системи) обмежень, очевидно випливає із однієї найбільшфундаментальної суперечності, властивої кожній економічній системі, – міжобмеженими (кількісно та якісно) економічними ресурсами, з одного боку, такількісним і якісним зростанням економічних, соціальних потреб, екологічних вимог – з іншого.

        Особливо ця суперечність проявляється ваграрній сфері економіки, де обмеженість земельних угідь,придатних для агрогосподарювання, збільшується внаслідок антропогенного впливу,інтенсифікації процесів урбанізації,розширення мережі об’єктів виробничої та невиробничої інфраструктури,виведення з обороту або погіршенням якісних характеристик великих площ орнихземель тощо, тобто ступінь обмеженості неухильно підвищується. Специфіка земліне тільки як об’єкта економічних відносин, але і як середовища існування йрозвитку націй, національних етнічних груп увсіх їх проявах – демографічному, соціальному, правовому,культурно-етнічному, міжнародному аспектах, породжує низку суперечностей, якіне можуть залишитися поза увагою держави тагромадськості. Положення Конституції України про землю, якзагальнонародне надбання та основне національнебагатство, зумовлене цілим рядом протиріч економічного, соціального,правового, екологічного характеру і визначає суперечності критеріїв економічноїефективності господарювання на землі та критеріїв соціальної справедливості,більш-менш рівних можливостей доступу до благ різноманітного характеру, що даєчи може дати земля, екологічних критеріїв, як невід’ємної складової показниківякості життя в тій чи іншій країні, регіоні. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров