Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (6)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (7)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сукупність обмежень на шляху становлення ринкових формобігу земельних ресурсів в Україні

 

 

Розвиненіринкові й перехідні економіки, що долають негативні наслідкикомандно-адміністративних (планово-директивних) форм господарювання, у своїхсистемах агрогосподарювання мають низку більш чи менш об’єктивних і суб’єктивних соціально-економічних, інституціональних,екологічно-природоохоронних обмежень стосовно володіння, користування,розпорядження земельними ресурсами врізноманітних формах їх ринкового обігу – від угод прямої купівлі-продажуділянок до надання у тимчасове володіння і користування на умовах орендичи суборенди, застави земель (іпотеки) для залучення інвестицій тощо.

        Існуванняпевної сукупності (чи системи) обмежень, очевидно випливає із однієї найбільшфундаментальної суперечності, властивої кожній економічній системі, – міжобмеженими (кількісно та якісно) економічними ресурсами, з одного боку, такількісним і якісним зростанням економічних, соціальних потреб, екологічних вимог – з іншого.

        Особливо ця суперечність проявляється ваграрній сфері економіки, де обмеженість земельних угідь,придатних для агрогосподарювання, збільшується внаслідок антропогенного впливу,інтенсифікації процесів урбанізації,розширення мережі об’єктів виробничої та невиробничої інфраструктури,виведення з обороту або погіршенням якісних характеристик великих площ орнихземель тощо, тобто ступінь обмеженості неухильно підвищується. Специфіка земліне тільки як об’єкта економічних відносин, але і як середовища існування йрозвитку націй, національних етнічних груп увсіх їх проявах – демографічному, соціальному, правовому,культурно-етнічному, міжнародному аспектах, породжує низку суперечностей, якіне можуть залишитися поза увагою держави тагромадськості. Положення Конституції України про землю, якзагальнонародне надбання та основне національнебагатство, зумовлене цілим рядом протиріч економічного, соціального,правового, екологічного характеру і визначає суперечності критеріїв економічноїефективності господарювання на землі та критеріїв соціальної справедливості,більш-менш рівних можливостей доступу до благ різноманітного характеру, що даєчи може дати земля, екологічних критеріїв, як невід’ємної складової показниківякості життя в тій чи іншій країні, регіоні. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров