Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (11)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (19)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (17)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (17)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Становленняіпотечно-заставного кредитування в аграрному секторі економіки України

 

 

Ринковатрансформація аграрного сектора економіки України з метою підвищення рівня ефективності агропідприємництва вимагає спрямування значнихінвестиційних ресурсів у цю сферу.Практична відсутність внутрішніх джерел інвестування, – нагромадження прибутків, амортизації, особистих заощаджень селян– потребує залучення коштів іззовнішніх джерел, а саме державного бюджету, коштів грошових ринків приватно-корпоративного сектора України,іноземного капіталу.

Оскількисільськогосподарське виробництво є ризиковим і його рівень прибутковостів Україні є надто низький, інвестиційний клімат у агровиробництві єнесприятливим, можливості для залучення інвестиційних ресурсів на засадахкредиту, особливо довгострокового, суттєво обмежені.

Як свідчитьісторичний досвід розвинених країн світу, стратегічним шляхом формуванняефективного сільського господарства є використання землі як базового ресурсу в ринковомуобороті, тобто створення конкурентних ринків землі та землекористування, наданняможливості використання земельних ділянок для застави з метою отримання дляагровиробництва інвестицій через інститут іпотечно-заставного кредитування.

Слід наголоситина органічній єдності всіх видів ринків і взаємозв’язок та взаємообумовленістьїх як у ринковій економіці в цілому, так і у агросекторі зокрема. Тому інституціональні зміни на ринках, їх трансформація мають бутисистемними. Так, формування ринку землі неможливе без приватноївласності на землю, яка у свою чергу сприяєформуванню ефективного землевласника, створює підприємницький ресурс усільськогосподарському виробництві. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров