Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (6)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Становленняіпотечно-заставного кредитування в аграрному секторі економіки України

 

 

Ринковатрансформація аграрного сектора економіки України з метою підвищення рівня ефективності агропідприємництва вимагає спрямування значнихінвестиційних ресурсів у цю сферу.Практична відсутність внутрішніх джерел інвестування, – нагромадження прибутків, амортизації, особистих заощаджень селян– потребує залучення коштів іззовнішніх джерел, а саме державного бюджету, коштів грошових ринків приватно-корпоративного сектора України,іноземного капіталу.

Оскількисільськогосподарське виробництво є ризиковим і його рівень прибутковостів Україні є надто низький, інвестиційний клімат у агровиробництві єнесприятливим, можливості для залучення інвестиційних ресурсів на засадахкредиту, особливо довгострокового, суттєво обмежені.

Як свідчитьісторичний досвід розвинених країн світу, стратегічним шляхом формуванняефективного сільського господарства є використання землі як базового ресурсу в ринковомуобороті, тобто створення конкурентних ринків землі та землекористування, наданняможливості використання земельних ділянок для застави з метою отримання дляагровиробництва інвестицій через інститут іпотечно-заставного кредитування.

Слід наголоситина органічній єдності всіх видів ринків і взаємозв’язок та взаємообумовленістьїх як у ринковій економіці в цілому, так і у агросекторі зокрема. Тому інституціональні зміни на ринках, їх трансформація мають бутисистемними. Так, формування ринку землі неможливе без приватноївласності на землю, яка у свою чергу сприяєформуванню ефективного землевласника, створює підприємницький ресурс усільськогосподарському виробництві. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров