Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Оцінювання технічних таекономічних ефектів від інтегрування машинобудівних підприємств увиробничо-господарських структурах

 

 

Кожнаорганізаційна зміна має наслідком певні економічні результати – ефекти. Ціефекти можуть бути позитивними чи негативними, бути наслідком управлінськоговпливу у його цілісному сприйнятті, або у відокремленому керунку. Розглянемоспочатку загальний підхід до очікуваних результатів впливу управлінськихрішень, а потім окремі можливі випадки отримання економічних ефектів.

Наведені  варіанти тактичних управлінських рішень щодо впровадження змін ворганізаційну будову ВГС можна розділити за характером змін на три групи. Першагрупа змін є звичайним об’єднанням служб ТПВ в єдиному комплексі ВГС, коли ніза кількістю підрозділів, ні за виконуваними функціями, на за чисельністюпрацюючих ніяких суттєвих перемін не відбувається. Тобто, єдиною зміною євходження підприємств, що інтегруються, до більшої за масштабом виробничо-господарськоїсистеми.

Звичайно,інтеграційний процес має наслідком не лише просте механічне приєднаннямашинобудівного підприємства до ВГС. Наявність у складі групи підприємствсхожих підрозділів ТПВ, які можуть скористатися за певних обставин не лишеметодичною допомогою, науково-технічною консультацією, але й залучити тимчасововільних працівників із споріднених структур інших підприємств до виконаннятермінового завдання, примножує потенційні можливості сукупності службтехнічної підготовки виробництва у ВГС. Можна при цьому додати, що поряд зназваним ефектом взаємодопомоги за рахунок тимчасово вільних працівників, існуєпотенційна можливість отримання синергійного ефекту від спільної діяльностібільшої чисельності фахівців. Факторами такого синергійного ефекту можутьвиступати, по-перше, наявність більшого числа кваліфікованих спеціалістів, ніжу випадку відокремленого автономно функціонуючого підприємства; по-друге,можливість обміну спеціальною професійно спрямованою інформацією між більшим числомфахівців; по-третє, можливість організації мозкового штурму у необхіднихвипадках за участю більшого числа висококваліфікованих фахівців. Інакше кажучи,якщо перших два фактори носять більш неформальний характер обміну спеціальнимизнаннями, досвідом і сприяють професійному зростанню усіх зацікавлених осіб, тотретій фактор має цілком спрямований організаційний аспект, коли до вирішенняпевної конструкторсько-технологічної проблеми цілеспрямовано залучаютьсяфахівці найвищої кваліфікації, які працюють на різних підприємствах ВГС. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров