Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (4)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Формування системи компетенцій фахівця-аналітика зекономічної діяльності

 

 

У процесіпізнання ключовим є суб’єкт, об’єкт, метод, і саме від суб’єкта значною міроюзалежить результативність пізнання у відповідній сфері. Необхідно продовжитинаукові розробки щодо суб’єктного аспекту бухгалтерського обліку, економічногоаналізу, контролю; здійснення їх з використанням напрацювань економістів-теоретиків,соціологів, менеджерів.

Упопередніх розділах роботи з’ясовано, що економічний аналіз як процес впливу надійсність (як вид діяльності) є способом використання суб’єктом (управлінцем,аналітиком) властивостей об’єктів та взаємовідносин між ними при вирішеннізавдань управління за допомогою взаємозв’язку відповідних методів,організаційних форм, технологій. У рамках цього підходу можемо розглядати іекономічний аналіз як навчальний предмет, що за своїм змістовним наповненням єпроцесом впливу на дійсність (зокрема, через формування відповідних суб’єктів).Враховуючи особливості економічного аналізу, можна констатувати, щофункціонування такої системи (насамперед, в практичному прояві) можливевиключно за наявності відповідного суб’єкта, котрий і встановлює завдання передсистемою економічного аналізу, які зумовлюють реалізацію їїфункціонально-цільового призначення. Суб’єкт науковець також спричиняєвирішальний вплив на розвиток економічного аналізу як прикладної функціональноїнауки.

Сьогоднідокорінно змінюється положення, статус і функціональне наповнення працісуб’єкта економічного аналізу. Тому необхідно сформулювати характеристикистатусу аналітика та його взаємовідносин з суспільством, що пояснюється задопомогою інституційної теорії як основи, що передбачає існування відповіднихінституцій, здатних пояснити характер і зміст вказаних взаємовідносин. Людствоєдине у своїй біологічній формі, але надзвичайно багатогранне у культурному,духовному та соціальному проявах, особливостях розвитку і взаємодії. За словамиА. Тойнбі: “Внутрішня сторона життя суспільства є вираженням життябудь-якого суспільства в послідовності розділів його історії, в сукупності всіхскладових його общин. Зовнішній аспект -це відносини між окремими суспільствами, розгорнуті у часі та просторі” [395]. Питання природи, причин та умовлюдської взаємодії є одними з головних, які протягом кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст.намагаються вирішити економісти та фахівці у сфері суспільних наук(Р. Коуз, Д. Норт, Р. Акселрод, Р. Гардін, М. Тейлор,Г. Марголіс та ін.). 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров