Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Україна в системі міжнародної податкової конкуренції

 

 

Проведені впопередніх розділах дослідження довели, що міжнародна податкова конкуренціявиступає важливим чинником, який суттєво визначає організаційні аспектиміжнародного бізнесу та впливає на структуру світової фінансової системи. Прицьому прогрес економічної глобалізації як механізм комплексного усуненняекономічних бар’єрів між країнами зумовлює дедалі більшу роль МПК. Фактично вумовах відсутності гармонізації податкових систем у світі всі країнизастосовуватимуть МПК для досягнення певних конкурентних переваг у залученнііноземних інвестицій усіх видів, виробничих і збутових підрозділів глобальнихкомпаній. Україна теж не може стояти осторонь від цього процесу.

Першим питанням у даному контексті єаналіз сукупності чинників, що характеризують Україну як місце розташування дляміжнародного бізнесу. До загальних чинників, на наш погляд, належить віднестигеографічне розташування країни, забезпеченість факторами виробництва таінфраструктурою, характеристики внутрішнього ринку, науково-технічний потенціалтощо. Спеціальні ж чинники охоплюють особливості господарського законодавства,податкової системи, стан розвитку банківського сектора, участь у міжнароднихінтеграційних процесах та ін. [117].

Україна є однієюіз найбільших країн Східної Європи за площею території та кількістю населення,проте суттєво поступається більшості своїх сусідів за показниками ефективностіекономіки. Згідно з даними, наведеними в таблиці 3.1, за обсягом ВВП на душунаселення Україна перевищує лише аграрну Молдову та суттєво відстає не тількивід найбільш прогресивних країн − нових членів ЄС (Польща, Чехія, Угорщина),але й від відносно слаборозвинених Болгарії та Румунії. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров