Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (17)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Україна в системі міжнародної податкової конкуренції

 

 

Проведені впопередніх розділах дослідження довели, що міжнародна податкова конкуренціявиступає важливим чинником, який суттєво визначає організаційні аспектиміжнародного бізнесу та впливає на структуру світової фінансової системи. Прицьому прогрес економічної глобалізації як механізм комплексного усуненняекономічних бар’єрів між країнами зумовлює дедалі більшу роль МПК. Фактично вумовах відсутності гармонізації податкових систем у світі всі країнизастосовуватимуть МПК для досягнення певних конкурентних переваг у залученнііноземних інвестицій усіх видів, виробничих і збутових підрозділів глобальнихкомпаній. Україна теж не може стояти осторонь від цього процесу.

Першим питанням у даному контексті єаналіз сукупності чинників, що характеризують Україну як місце розташування дляміжнародного бізнесу. До загальних чинників, на наш погляд, належить віднестигеографічне розташування країни, забезпеченість факторами виробництва таінфраструктурою, характеристики внутрішнього ринку, науково-технічний потенціалтощо. Спеціальні ж чинники охоплюють особливості господарського законодавства,податкової системи, стан розвитку банківського сектора, участь у міжнароднихінтеграційних процесах та ін. [117].

Україна є однієюіз найбільших країн Східної Європи за площею території та кількістю населення,проте суттєво поступається більшості своїх сусідів за показниками ефективностіекономіки. Згідно з даними, наведеними в таблиці 3.1, за обсягом ВВП на душунаселення Україна перевищує лише аграрну Молдову та суттєво відстає не тількивід найбільш прогресивних країн − нових членів ЄС (Польща, Чехія, Угорщина),але й від відносно слаборозвинених Болгарії та Румунії. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров