Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Оцінка чинників, які впливаютьна ефективність розвитку

аграрного підприємництва

 

 

Економічна системаналежить до категорії складних, тому визначити її стан за допомогою простогопорівняльного аналізу неможливо. Це зумовлено тим, що складові системи маютьпевні властивості, які характерні для неї в цілому, проте не властиві жодному зїї елементів.

Серед ознак, якіхарактеризують складність економічної системи (на прикладі нашого дослідження –розвитку підприємництва в аграрній сфері), слід виділити складну взаємодіюелементів економічної системи, різноманітність взаємовідносин, що змінюються,велику кількість взаємодіючих компонентів.

Перспективи подальшогорозвитку аграрного підприємництва ми здійснювали за допомогою таких методичнихприйомів:

застосуваннябагатовимірного порівняльного аналізу;

методу нечітких функцій;

методу аналізу ієрархій.

При порівнянні цих методівслід враховувати, що кінцевою метою застосування кожного з них є отриманняпріоритетів певної сукупності показників-чинників.

Сутність методубагатовимірного порівняльного аналізу полягає в обробці багатовимірної матриці.Після математичної обробки матричної таблиці (нормування факторів) одержуютьпріоритетний ряд сукупності окремих показників за заданими метричними  характеристиками. Застосування цього методудля дослідження складових економічних систем обмежено.

По-перше, матрична таблицявиключає можливість враховувати взаємозв’язок між показниками, а саме їхвзаємовплив. Існування таких взаємозв’язків у складних економічних системах єскоріше правилом, ніж винятком. Виключається також можливість враховуватискладні взаємозв’язки елементів у системах. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров