Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Методичні аспекти обєднання підприємств у кластер

 

 

Важливою умовою здобуття конкурентнихпереваг на сучасному етапі є інтеграція, тобто процес об’єднання та тісноївзаємодії науки й виробництва, інновацій та інвестицій, підприємств один зодним замість ізольованого функціонування поодинці, адже в сучасному світіконкуренція є боротьбою команд, а не окремих економічних суб’єктів. Все більшоюмірою підприємствами, які конкурують найкращим чином та мають найбільший рівеньрозвитку, стають ті, що знаходять новаторські шляхи кооперування,співробітництва та партнерства на основі принципу конкуренції. Саме це насучасному етапі стає фундаментальним джерелом прибутку підприємств таекономічного розвитку суспільства.

Таким чином, можна зробити висновок, щов сучасних умовах процеси кооперації та інтеграції тісно пов’язані зінноваційною складовою діяльності. Це знаходить відображення у процесахорганізації підприємств у кластерні структури, що забезпечує ефективніекономічні, науково-технічні та організаційні зміни для всіх учасників. Яквідзначає С. Соколенко [128, с. 17], сьогодні не компанії конкурують між собою, анайефективніші ланцюги доданої вартості захоплюють глобальний ринок. Кластердає змогу підприємствам використовувати всі сильні сторони ланцюга доданоївартості і створювати синергію для всіх учасників.

Підкреслимо, що кластерний підхід даєзмогу використовувати методи opганізації та управління, засновані на аналізі кластерів,як з метою визначення вже існуючих кластерів, так і для організації підприємству нові кластери та управління їх розвитком. Завдяки цьому можливо перетворитистихійну конкуренцію окремих підприємств на тісну взаємодію та кooперацію наоснові спільного використання конкурентних переваг, ресурсного та науковогопотенціалу певної території. Це приводить у перспективі до досягненняпідприємствами та інституціями кластера конкурентних переваг національного інавіть міжнародного масштабу. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров