Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Построение однофакторных регрессионных моделей для прогноза Мето-дические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Планирование на предприятии» Специальность «Экономика и управле-ние на предприятии (горной промышленности и геологоразведки)» (060800) (3)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка основных метрологических характеристик: Метод. указ. / Сост.: Ю.В. Пожидаев, Н.В. Ознобихина: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 31 с., ил.12 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТА ФАЗ В СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ-ШЛАК-ГАЗ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИХ ДЕФОРМАЦИИ МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (2)
(Методические материалы)

Значок файла Огнеупоры: Лабораторный практикум по дисциплинам: «Огнеупорные материалы» и «Теплотехника» /Сост. Павловец В.М.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003 - 23 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла НАГРЕВ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ ПРИ ПО-СТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕЧИ Мето-дические указания к лабора-торной работе по основам теп-ломассообмена (2)
(Методические материалы)

Значок файла Варианты задач по курсу “Физика”. Часть 1: Механика, молекулярная физика. Часть 2: Электростатика, магнетизм. Метод. указ. /Сост.: Шарафутдинов Р.Ф., Ерилова Т.В.: ГОУ ВПО “СибГИУ”.- Новокузнецк, 2003. -45 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Методические ука-зания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ме-тоды и средства измерений, испытаний и контроля». Специальность «Стандартизация и сертификация» (072000) (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Методичні аспекти обєднання підприємств у кластер

 

 

Важливою умовою здобуття конкурентнихпереваг на сучасному етапі є інтеграція, тобто процес об’єднання та тісноївзаємодії науки й виробництва, інновацій та інвестицій, підприємств один зодним замість ізольованого функціонування поодинці, адже в сучасному світіконкуренція є боротьбою команд, а не окремих економічних суб’єктів. Все більшоюмірою підприємствами, які конкурують найкращим чином та мають найбільший рівеньрозвитку, стають ті, що знаходять новаторські шляхи кооперування,співробітництва та партнерства на основі принципу конкуренції. Саме це насучасному етапі стає фундаментальним джерелом прибутку підприємств таекономічного розвитку суспільства.

Таким чином, можна зробити висновок, щов сучасних умовах процеси кооперації та інтеграції тісно пов’язані зінноваційною складовою діяльності. Це знаходить відображення у процесахорганізації підприємств у кластерні структури, що забезпечує ефективніекономічні, науково-технічні та організаційні зміни для всіх учасників. Яквідзначає С. Соколенко [128, с. 17], сьогодні не компанії конкурують між собою, анайефективніші ланцюги доданої вартості захоплюють глобальний ринок. Кластердає змогу підприємствам використовувати всі сильні сторони ланцюга доданоївартості і створювати синергію для всіх учасників.

Підкреслимо, що кластерний підхід даєзмогу використовувати методи opганізації та управління, засновані на аналізі кластерів,як з метою визначення вже існуючих кластерів, так і для організації підприємству нові кластери та управління їх розвитком. Завдяки цьому можливо перетворитистихійну конкуренцію окремих підприємств на тісну взаємодію та кooперацію наоснові спільного використання конкурентних переваг, ресурсного та науковогопотенціалу певної території. Це приводить у перспективі до досягненняпідприємствами та інституціями кластера конкурентних переваг національного інавіть міжнародного масштабу. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров