Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Потенціал підприємств машинобудівного комплексуЗапорізького регіону з позиції кластерного розвитку

 

 

Застосування кластерного підходу є особливо актуальнимсаме на рівні окремих регіонів, адже одним з факторів ефективності кластера єтериторіальна інтегрованість підприємств та наявність тісних контактів міжучасниками. Об’єднання підприємств у кластери є найбільш доцільним упромислових регіонах України із значним виробничим потенціалом та розвиненоюінфраструктурою, які мають бути проаналізовані для визначення можливостейрозвитку підприємств на основі кластерного підходу. Як відзначає І. Кульчицький[86], аналіз повинен містити опис економіки області з подальшою оцінкоюможливостей і тенденцій розвитку визначених промислових секторів та аналізомпровідних підприємств обраних галузей. На основі результатів аналізу слідрозробляти кластерну стратегію, а також конкретні дії з метою активізаціїкластерного розвитку підприємств. Отже, для визначення потенціалу кластеризаціїпідприємств спочатку необхідно провести аналіз соціально-економічного стануЗапорізького регіону та виявити сильні й слабкі сторони, загрози та можливостінайбільш важливих для кластерного розвитку підприємств складових.

Запорізький регіон належить до високорозвинутих регіонівУкраїни з потужною промисловістю та розвиненим сектором науки й освіти.Промисловість регіону демонструє позитивні структурні зміни [130, с. 205]. Так, за підсумками 2002 р. зростаннястановило 14,7%, 2003 р. – 15,8%, 2004 р. – 19,9%, 2005 р. – 24,1%, 2006р. – 25,0%. У структурі промисловості Запорізького регіону провідне місцезаймають металургія й металообробка, машинобудування, виробництво й передачаелектричної енергії. При цьому лідерами промислового зростання за підсумками2005 р. є підприємства машинобудівного комплексу, в якому приріст обсягувиробництва становив 7,5% (по Україні – 7,1%) [63]. У 2006 р. було досягнуто зростання в машинобудуванні на 31,3% (іншібазові галузі: виробництво та розподіл електроенергії – на 6,3%, металургія таобробка металу – на 1,7%) [142].

Як відзначає А.Г. Семенов [149,с. 286], у Запорізькому регіоні на сучасному етапі розвитку формуєтьсябагатоукладна технологічна система, що базується на виробництвівисокотехнологічної продукції. Вона має всі передумови, щоб стати центромзалучення капіталу, який звільняється зі старих виробництв як у самій Україні,так і за її межами. Зростання та нагромадження науково-технічного й виробничогопотенціалу в цих перспективних напрямах надає принципові переваги саме підприємствамЗапорізького регіону, де існують усі можливості для впровадження наукових,технічних і технологічних інновацій. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров