Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Обґрунтування концепції об’єднання підприємственергетичного машинобудування в кластер

 

 

У сучасних умовах одним з головнихпитань, яке постає перед будь-якою країною, є досягнення енергетичноїнезалежності. Це можна пояснити тим фактом, що такі енергетичні ресурси, як газта нафта, є невідновними. За найбільш оптимістичними прогнозами вчених,світових запасів цих ресурсів може вистачити лише на 100–150 років. Єдинимвідновним джерелом енергії на сьогодні є електрика, у зв’язку з чим передсвітовими країнами постає необхідність досягнення енергетичної незалежностішляхом збільшення обсягів виробництва електроенергії при одночасному скороченніспоживання нафти й газу. При цьому одним з важливих напрямів досягненняенергетичної незалежності є вирішення проблем енергозбереження. Так, питаннярозроблення енергозберігаючої стратегії розвитку стоїть на третьому місці впромислово розвинених країнах. Світове співтовариство сьогодні розглядаєстратегічне завдання: подвоїти ВВП при зниженні рівня споживання енергетичнихресурсів у два рази [27, c. 11].

Актуальними ці проблеми є також і длянашої країни. На сьогодні Україна належить до країн з частковою забезпеченістюпервинною енергією: забезпечення нафтою – на 24%, газом – на 26%, електричноюенергією – на 100% [175, c. 5].Більше ніж 50% енергоресурсів Україна імпортує, що свідчить про безпосередню залежністьвітчизняної економіки від зовнішніх ринків. Саме тому одним з головних питань,які постають перед Україною в умовах сьогодення, є досягнення енергетичноїнезалежності. Одним з найбільш реальних шляхів вирішення зазначеного питанняможна вважати збільшення обсягів виробництва й реалізації електричної енергії,яка є високоліквідним товаром, що виробляється у високотехнологічному секторіекономіки. Так, за прогнозним паливно-енергетичним балансом України до 2030 р.[85, с. 84], планується збільшити виробництвоелектроенергії з      101,1 млрд кВт·год.(34,9 млн т у.п.) (без витрат органічного палива) у 2005 р. до 204 млрдкВт·год. (67,3 млн т у.п.) у 2030 р., що дозволить знизити рівень енергетичноїзалежності відповідно з 54,5 до 12,2%. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров