Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (6)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (5)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (16)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (12)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Розробка стратегії діяльності підприємств укластері та  визначення інструментівпідтримки розвитку кластера

 

Дослідники [70; 170] виділяютьп’ять основних етапів кластеризації: ідентифікація, дослідження, організація,спеціалізація, реалізація.

На етапі ідентифікації булопроведено соціально-економічний аналіз Запорізького регіону з метою виявленняринкових можливостей для кластерного розвитку. У процесі дослідження булопроаналізовано стан машинобудівного комплексу та доведено наявність можливостейдля об’єднання підприємств енергетичного машинобудування в кластер. На етапіорганізації було здійснено підбір потенційних учасників та проаналізованодоцільність залучення визначених суб’єктів господарювання до об’єднання вкластер. Етап спеціалізації передбачатиме організацію круглих столів,кластерних нарад з метою налагодження співробітництва, довіри, поширенняінформації щодо сутності, переваг, напрямів кластеризації. На цьому ж етапівважаємо за доцільне визначення стратегічних напрямів діяльності та розвиткупідприємств кластера. Результатом цього етапу має бути складання угоди пророзвиток і співробітництво учасників з деталізацією умов фінансування,розподілу ризиків, визначення майнових прав, участі у прибутках та управлінніоб’єднанням тощо, тобто розробка концепції кластерної програми. Необхіднимтакож є складання експертами бізнес-плану об’єднання підприємств та інституційу кластер. Останній етап є етапом здійснення ініціатив з практичної реалізаціїкластерного проекту.  

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров