Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (0)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения случайных событий с помощью шариковой модели: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (1)
(Методические материалы)

Значок файла Деформация и рекристаллизация металлов: Метод. Указ. / Сост.: Л.А. Стародубцева, Д.Г. Татарников: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. - с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Дефекты кристаллического строения металлов. Рекомендации к практическим занятиям. / Сост. В.П. Морозов, А.Ф. Софрошенков; СибГИУ. – Новокузнецк, 1999. - с. ил. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Гидромеханические процессы и обработка твердых материалов: Метод. указ. / Сост.: Г.В. Галевский, В.В. Руднева: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Гидродинамика и гидромеханические процессы: Метод. указ. / Сост.: Г.В.Галевский, В.В. Руднева: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 35 с., ил. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Выбор и расчёт потребного количества оборудования: Ме-тодические указания к изучаемому курсу: “Оборудование и проекти-рование термических цехов” / Сост.А.Ф. Синявский: СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 11с. (0)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Розробка стратегії діяльності підприємств укластері та  визначення інструментівпідтримки розвитку кластера

 

Дослідники [70; 170] виділяютьп’ять основних етапів кластеризації: ідентифікація, дослідження, організація,спеціалізація, реалізація.

На етапі ідентифікації булопроведено соціально-економічний аналіз Запорізького регіону з метою виявленняринкових можливостей для кластерного розвитку. У процесі дослідження булопроаналізовано стан машинобудівного комплексу та доведено наявність можливостейдля об’єднання підприємств енергетичного машинобудування в кластер. На етапіорганізації було здійснено підбір потенційних учасників та проаналізованодоцільність залучення визначених суб’єктів господарювання до об’єднання вкластер. Етап спеціалізації передбачатиме організацію круглих столів,кластерних нарад з метою налагодження співробітництва, довіри, поширенняінформації щодо сутності, переваг, напрямів кластеризації. На цьому ж етапівважаємо за доцільне визначення стратегічних напрямів діяльності та розвиткупідприємств кластера. Результатом цього етапу має бути складання угоди пророзвиток і співробітництво учасників з деталізацією умов фінансування,розподілу ризиків, визначення майнових прав, участі у прибутках та управлінніоб’єднанням тощо, тобто розробка концепції кластерної програми. Необхіднимтакож є складання експертами бізнес-плану об’єднання підприємств та інституційу кластер. Останній етап є етапом здійснення ініціатив з практичної реалізаціїкластерного проекту.  

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров