Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Удосконалення механізму стимулювання процесівкластеризації вітчизняних підприємств

 

 

У сучасних умовах інтеграція українськоїекономіки у світову економічну систему неможлива при ігноруванні тенденції доконсолідації, результатом якої є поява кластерних об’єднань. Отже, можнастверджувати, що від позицій, обраних державою у сфері підтримки інтеграційнихпроцесів, залежатиме місце України в системі світогосподарських зв’язків.

Світовий досвід свідчить, що саме в тихкраїнах, у яких з метою стимулювання кластерного розвитку були розроблені,профінансовані та запроваджені державні програми підтримки кластеризації,відбулося значне прискорення економічного розвитку. На жаль, як відзначає С.І.Соколенко [172, c. 60], в Україні ініціатива та зусилля ділових кіл із забезпеченнякластерного розвитку вітчизняних підприємств вже 10 років практично залишаютьсяпоза увагою держави. Отже, у якості першочергових кроків, які необхідноздійснити для активізації процесів кластеризації підприємств, вважаємо занеобхідне виконання відповідних загальнодержавних заходів. Так, на нашу думкубажано провести серію семінарів для вітчизняного уряду з питань необхідностіформування кластерів, їх основних переваг, заходів з формування сприятливогосередовища для кластерного розвитку вітчизняних підприємств з метою поширеннякластерної інформації серед вищих урядових кіл, здійснити перекваліфікаціюдержавних службовців.

Доцільним було б введення до посадовихобов’язків керівного складу Міністерства економічного розвитку кураторствапитаннями розвитку кластерних об’єднань і створення Управління кластернимрозвитком при Міністерстві економіки України з метою: формування механізмусприяння реалізації кластерних ініціатив та забезпечення ефективногофункціонування об’єднань; створення організаційно-економічних механізмів їхньоїпідтримки та розвитку; координування робіт міністерств, відомств, державних імісцевих органів влади в галузі кластеризації підприємств; взаємодії з іншимипідрозділами Міністерства економіки та іншими відомствами, забезпеченняреалізації державної політики підтримки кластеризації підприємств, здійсненняаналізу та контролю за витрачанням бюджетних коштів, наданих на фінансуваннякластерних проектів, надання консультацій. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров