Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Производственная специальная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению преддипломной практики на металлургических предприятиях.: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 20 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению производственной практики на металлургических предприятиях. : Метод. указ / Сост.: И.К. Коротких, Б.А. Кустов, А.А. Усольцев, А.И. Куценко: СибГИУ - Но-вокузнецк 2003- 22 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Применение регрессионного и корреляционного анализа при проведе-нии исследований в литейном производстве: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Преддипломная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 9 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (9)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (11)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Перспективи застосування|вживання| банками кредитних рейтингівагроформувань

 

 

Нині, банки в певному форматі, мають напрацювання, стосовновикриття кредитоспроможності агроформувань, длявирішення питання щодо надання їм довгих кредитів, але методики, що є їх підґрунтям,є інертними, спотвореними, нелогічним, щоб сприяти адекватному реагуванню щододинаміки мінливостей та дифузій економічного простору,  або занадто дорогими [21, 30, 74, 75].   Саме тому, такі дорогі кредити і такий великийнезадоволений, попит на них. Злет достовірності і падіння коштовності,дозволять унеможливити практику перенесення кредитних ризиків і певних витратза ними, на агроформування. Такийсценарій, задовольнить інтереси і запити усіх учасників кредитних причетностей:банки, збільшуючи сегмент здобутків від кредитування, і агроформування, привернуті бажаними параметрами кредитів і їх обслуговування.

Світовий досвід, демонструє,що для розв’язання питань відстороненого викриття кредитоспроможності агроформувань,в інфраструктурі фінансових ринків потужних економік, функціонує шерегарейтингових агентств. Причому, як великих, які розраховують і викриваютьрейтинги для обширного масиву агроформувань, так і доволі дрібні за параметрами,які акцентуються на певних векторах економіки або певних територіях, і   надають, за  певну винагороду, усталенуінформацію, зокрема, і конфіденційну.

Наприклад, в світовійпрактиці, одним з доволі потужних і відомих витоків даних щодокредитоспроможності, є „компанія „Дан енд Бредстріт”. Вона збирає і згруповуєдані щодо майже 3 млн. компаній США і Канади і розповсюджує її за спеціальнимизапитами чи підпискою” [171-173].   

В Україні, давно вибрунькувалась потреба щодо створення таких відстороненихрейтингових агентств. Особливо, необхідно створення, спеціалізованогорейтингового агроагентства, яке б визначало відсторонені кредитні рейтинги агроформувань,враховуючи специфіку їх функціонування. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров