Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (4)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Перспективи застосування|вживання| банками кредитних рейтингівагроформувань

 

 

Нині, банки в певному форматі, мають напрацювання, стосовновикриття кредитоспроможності агроформувань, длявирішення питання щодо надання їм довгих кредитів, але методики, що є їх підґрунтям,є інертними, спотвореними, нелогічним, щоб сприяти адекватному реагуванню щододинаміки мінливостей та дифузій економічного простору,  або занадто дорогими [21, 30, 74, 75].   Саме тому, такі дорогі кредити і такий великийнезадоволений, попит на них. Злет достовірності і падіння коштовності,дозволять унеможливити практику перенесення кредитних ризиків і певних витратза ними, на агроформування. Такийсценарій, задовольнить інтереси і запити усіх учасників кредитних причетностей:банки, збільшуючи сегмент здобутків від кредитування, і агроформування, привернуті бажаними параметрами кредитів і їх обслуговування.

Світовий досвід, демонструє,що для розв’язання питань відстороненого викриття кредитоспроможності агроформувань,в інфраструктурі фінансових ринків потужних економік, функціонує шерегарейтингових агентств. Причому, як великих, які розраховують і викриваютьрейтинги для обширного масиву агроформувань, так і доволі дрібні за параметрами,які акцентуються на певних векторах економіки або певних територіях, і   надають, за  певну винагороду, усталенуінформацію, зокрема, і конфіденційну.

Наприклад, в світовійпрактиці, одним з доволі потужних і відомих витоків даних щодокредитоспроможності, є „компанія „Дан енд Бредстріт”. Вона збирає і згруповуєдані щодо майже 3 млн. компаній США і Канади і розповсюджує її за спеціальнимизапитами чи підпискою” [171-173].   

В Україні, давно вибрунькувалась потреба щодо створення таких відстороненихрейтингових агентств. Особливо, необхідно створення, спеціалізованогорейтингового агроагентства, яке б визначало відсторонені кредитні рейтинги агроформувань,враховуючи специфіку їх функціонування. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров