Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (0)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения случайных событий с помощью шариковой модели: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (1)
(Методические материалы)

Значок файла Деформация и рекристаллизация металлов: Метод. Указ. / Сост.: Л.А. Стародубцева, Д.Г. Татарников: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. - с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Дефекты кристаллического строения металлов. Рекомендации к практическим занятиям. / Сост. В.П. Морозов, А.Ф. Софрошенков; СибГИУ. – Новокузнецк, 1999. - с. ил. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Гидромеханические процессы и обработка твердых материалов: Метод. указ. / Сост.: Г.В. Галевский, В.В. Руднева: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Гидродинамика и гидромеханические процессы: Метод. указ. / Сост.: Г.В.Галевский, В.В. Руднева: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 35 с., ил. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Выбор и расчёт потребного количества оборудования: Ме-тодические указания к изучаемому курсу: “Оборудование и проекти-рование термических цехов” / Сост.А.Ф. Синявский: СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 11с. (0)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Порядок формування тарифів на житлово-комунальні послуги та його впливна систему обліку

 

 Державне регулювання тарифів нажитлово-комунальні послуги – один із важливих факторів впливу на побудовубухгалтерського обліку в галузі, тому що призводить до появи різних видівцільового фінансування та особливостей в оподаткуванні та визнаннідоходів.       

      Виробництво товарів при всіхсуспільно-економічних формаціях характеризується такими економічнимикатегоріями, як витрати виробництва і вартість цих товарів, тобто уречевлена втоварі праця людини [176, с.73,93]. Це теоретичні поняття; грошовим вираженнямвартості є ціна товару, а витрат виробництва – собівартість. Ціна залежить відспіввідношення попиту та пропозиції, конкретних суспільно-історичних умов, іможе суттєво відрізнятись від вартості. Різновидом ціни є тарифи на окремі видипродукції та послуг, зокрема, на послуги транспорту, зв’язку, побутові послуги,житлово-комунальні послуги, електричну і теплову енергію. Як правило, тарифидещо менше зазнають коливань, ніж ціни в ринковій економіці, і залишаютьсянезмінними протягом певного періоду.

       Встановлення тарифів у галузі житлово-комунального господарства маєпевні особливості і суттєво впливає на ефективність діяльності підприємствгалузі. По-перше, тарифи на послуги підприємств житлово-комунальногогосподарства, у першу чергу тих, що надають житлово-комунальні послуги, єрегульованими. Це обумовлено соціальною значимістю галузі та існуючим в галузімонополізмом. Регулюваннятарифів здійснюється шляхом встановлення граничних рівнів рентабельності,обмеження росту витрат (зокрема, заробітної плати) підприємств-монополістів,встановлення рівня відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги,затвердження розміру тарифів тощо. По-друге, історично тарифи на ЖКП не покривають витрат на їхвиробництво, тому підприємства ЖКГ отримують різні види державної фінансовоїдопомоги, що ускладнює бухгалтерський облік.

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров