Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (14)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (12)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (31)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (18)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (15)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (18)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Порядок формування тарифів на житлово-комунальні послуги та його впливна систему обліку

 

 Державне регулювання тарифів нажитлово-комунальні послуги – один із важливих факторів впливу на побудовубухгалтерського обліку в галузі, тому що призводить до появи різних видівцільового фінансування та особливостей в оподаткуванні та визнаннідоходів.       

      Виробництво товарів при всіхсуспільно-економічних формаціях характеризується такими економічнимикатегоріями, як витрати виробництва і вартість цих товарів, тобто уречевлена втоварі праця людини [176, с.73,93]. Це теоретичні поняття; грошовим вираженнямвартості є ціна товару, а витрат виробництва – собівартість. Ціна залежить відспіввідношення попиту та пропозиції, конкретних суспільно-історичних умов, іможе суттєво відрізнятись від вартості. Різновидом ціни є тарифи на окремі видипродукції та послуг, зокрема, на послуги транспорту, зв’язку, побутові послуги,житлово-комунальні послуги, електричну і теплову енергію. Як правило, тарифидещо менше зазнають коливань, ніж ціни в ринковій економіці, і залишаютьсянезмінними протягом певного періоду.

       Встановлення тарифів у галузі житлово-комунального господарства маєпевні особливості і суттєво впливає на ефективність діяльності підприємствгалузі. По-перше, тарифи на послуги підприємств житлово-комунальногогосподарства, у першу чергу тих, що надають житлово-комунальні послуги, єрегульованими. Це обумовлено соціальною значимістю галузі та існуючим в галузімонополізмом. Регулюваннятарифів здійснюється шляхом встановлення граничних рівнів рентабельності,обмеження росту витрат (зокрема, заробітної плати) підприємств-монополістів,встановлення рівня відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги,затвердження розміру тарифів тощо. По-друге, історично тарифи на ЖКП не покривають витрат на їхвиробництво, тому підприємства ЖКГ отримують різні види державної фінансовоїдопомоги, що ускладнює бухгалтерський облік.

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров