Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Управление качеством. Метод. указ. / Сост.: О.И. Нохрина, Н.В. Ознобихина: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 24 с., 36 ил., 4 табл. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Технико-экономические расчеты процесса изготовления отливок: Метод. указ. / Сост.: Г.Ф. Зайнутдинов: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. - 41 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. Методические указания и индивидуальные задания по дисциплине «Высшая математика» для заочников (7)
(Методические материалы)

Значок файла Тексты для развития навыков чтения и говорения на французском языке: Учеб. пособие для студентов I курса технических специальностей / ГОУ ВПО "СибГИУ".– Новокузнецк,2004. – 46 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: Программа, вопросы для самопроверки, экзаменационные вопросы по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2001. – 49 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: задания и методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 50 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 2 семестр для студентов-заочников (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Порядок формування тарифів на житлово-комунальні послуги та його впливна систему обліку

 

 Державне регулювання тарифів нажитлово-комунальні послуги – один із важливих факторів впливу на побудовубухгалтерського обліку в галузі, тому що призводить до появи різних видівцільового фінансування та особливостей в оподаткуванні та визнаннідоходів.       

      Виробництво товарів при всіхсуспільно-економічних формаціях характеризується такими економічнимикатегоріями, як витрати виробництва і вартість цих товарів, тобто уречевлена втоварі праця людини [176, с.73,93]. Це теоретичні поняття; грошовим вираженнямвартості є ціна товару, а витрат виробництва – собівартість. Ціна залежить відспіввідношення попиту та пропозиції, конкретних суспільно-історичних умов, іможе суттєво відрізнятись від вартості. Різновидом ціни є тарифи на окремі видипродукції та послуг, зокрема, на послуги транспорту, зв’язку, побутові послуги,житлово-комунальні послуги, електричну і теплову енергію. Як правило, тарифидещо менше зазнають коливань, ніж ціни в ринковій економіці, і залишаютьсянезмінними протягом певного періоду.

       Встановлення тарифів у галузі житлово-комунального господарства маєпевні особливості і суттєво впливає на ефективність діяльності підприємствгалузі. По-перше, тарифи на послуги підприємств житлово-комунальногогосподарства, у першу чергу тих, що надають житлово-комунальні послуги, єрегульованими. Це обумовлено соціальною значимістю галузі та існуючим в галузімонополізмом. Регулюваннятарифів здійснюється шляхом встановлення граничних рівнів рентабельності,обмеження росту витрат (зокрема, заробітної плати) підприємств-монополістів,встановлення рівня відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги,затвердження розміру тарифів тощо. По-друге, історично тарифи на ЖКП не покривають витрат на їхвиробництво, тому підприємства ЖКГ отримують різні види державної фінансовоїдопомоги, що ускладнює бухгалтерський облік.

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров