Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Системний підхід доуправління використанням земельних ресурсів

 

 

Проведений у попередніх пунктаханаліз свідчить, що сучасний стан земельних ресурсів можливо охарактеризуватияк загрозливий, а головною причиною такого стану є нераціональне та необґрунтованеїх використання суспільством в процесі господарської діяльності. Як на рівніокремих підприємств, так і у рамках народного господарства в цілому вказанапроблема може бути вирішена шляхом удосконалення системи управління земельнимиресурсами. Важливість проблеми підвищення ефективності використання,відтворення і збереження земельних ресурсів в Україні зумовлена не тількинаявною тенденцією поглиблення значних структурно-динамічних змін увикористанні, відтворенні і охороні цього найважливішого природного ресурсу,специфічними особливостями їх в країні, але й існуючою можливістю підвищеннярівня їх віддачі. На сьогодні в Україні не сформовано цілісної ефективної системиуправління земельними ресурсами. Її окремі ланки та інструменти функціонуютьрозрізнено, безсистемно, без необхідної взаємодії друг з другом. Тому, дужеактуальним сьогодні є питання формування злагодженої цілісної системи управлінняземельними ресурсами, яка буде налічувати значний перелік ефективних тавзаємопогоджених методів, та притаманних їм інструментів, що є її складовими.

Практика управління сягаєглибини віків, так окремі аспекти розвитку управлінської думки зустрічаємо уСократа, Ксенофонта, А.Сміта, Д.Рікардо. Еволюція розвитку теорії управлінняпредставлена наступними школами: зародження науки управління, засновано на працях Фредеріка У. Тейлора,Френка і Лілії Гілберт,Генрі Гантта, які є представниками школи науковогоуправління; Анрі Файоль, Джеймс Мушт – представники класичної(адміністративної) школи управління; Мері Паркер Фоллет, Елтон Мейо – школалюдських відносин і школа поведінкових наук. На різних етапах розвитку управлінськоїнауки в Україні суттєвий внесок у її розвиток зробили багато науковців іпрактиків, до них можна віднести М. Туган-Барановського, І.Вернадського, С.Подолинського, А. Богданова, А.Чаянова, С. Струміліна, А.М.Кактинь та ін.Подальший період характеризувався тим, що в Україні починає зароджуватиськогорта вчених, які зробили значний внесок у розвиток науки управління земельними ресурсами. До них належатьП.Н.Першин, П.Ф.Веденічев, Г.І.Горохов, О.Д.Шулейкін, І.Д. Шулейкін,Т.П.Магазинщиков, Д.І. Гнатович, М.А. Мицай, Я.І.Лютий, М.В.Дроздяк і ін. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров