Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (2)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Системний підхід доуправління використанням земельних ресурсів

 

 

Проведений у попередніх пунктаханаліз свідчить, що сучасний стан земельних ресурсів можливо охарактеризуватияк загрозливий, а головною причиною такого стану є нераціональне та необґрунтованеїх використання суспільством в процесі господарської діяльності. Як на рівніокремих підприємств, так і у рамках народного господарства в цілому вказанапроблема може бути вирішена шляхом удосконалення системи управління земельнимиресурсами. Важливість проблеми підвищення ефективності використання,відтворення і збереження земельних ресурсів в Україні зумовлена не тількинаявною тенденцією поглиблення значних структурно-динамічних змін увикористанні, відтворенні і охороні цього найважливішого природного ресурсу,специфічними особливостями їх в країні, але й існуючою можливістю підвищеннярівня їх віддачі. На сьогодні в Україні не сформовано цілісної ефективної системиуправління земельними ресурсами. Її окремі ланки та інструменти функціонуютьрозрізнено, безсистемно, без необхідної взаємодії друг з другом. Тому, дужеактуальним сьогодні є питання формування злагодженої цілісної системи управлінняземельними ресурсами, яка буде налічувати значний перелік ефективних тавзаємопогоджених методів, та притаманних їм інструментів, що є її складовими.

Практика управління сягаєглибини віків, так окремі аспекти розвитку управлінської думки зустрічаємо уСократа, Ксенофонта, А.Сміта, Д.Рікардо. Еволюція розвитку теорії управлінняпредставлена наступними школами: зародження науки управління, засновано на працях Фредеріка У. Тейлора,Френка і Лілії Гілберт,Генрі Гантта, які є представниками школи науковогоуправління; Анрі Файоль, Джеймс Мушт – представники класичної(адміністративної) школи управління; Мері Паркер Фоллет, Елтон Мейо – школалюдських відносин і школа поведінкових наук. На різних етапах розвитку управлінськоїнауки в Україні суттєвий внесок у її розвиток зробили багато науковців іпрактиків, до них можна віднести М. Туган-Барановського, І.Вернадського, С.Подолинського, А. Богданова, А.Чаянова, С. Струміліна, А.М.Кактинь та ін.Подальший період характеризувався тим, що в Україні починає зароджуватиськогорта вчених, які зробили значний внесок у розвиток науки управління земельними ресурсами. До них належатьП.Н.Першин, П.Ф.Веденічев, Г.І.Горохов, О.Д.Шулейкін, І.Д. Шулейкін,Т.П.Магазинщиков, Д.І. Гнатович, М.А. Мицай, Я.І.Лютий, М.В.Дроздяк і ін. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров