Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Построение однофакторных регрессионных моделей для прогноза Мето-дические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Планирование на предприятии» Специальность «Экономика и управле-ние на предприятии (горной промышленности и геологоразведки)» (060800) (4)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка основных метрологических характеристик: Метод. указ. / Сост.: Ю.В. Пожидаев, Н.В. Ознобихина: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 31 с., ил.12 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТА ФАЗ В СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ-ШЛАК-ГАЗ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИХ ДЕФОРМАЦИИ МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (2)
(Методические материалы)

Значок файла Огнеупоры: Лабораторный практикум по дисциплинам: «Огнеупорные материалы» и «Теплотехника» /Сост. Павловец В.М.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003 - 23 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла НАГРЕВ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ ПРИ ПО-СТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕЧИ Мето-дические указания к лабора-торной работе по основам теп-ломассообмена (2)
(Методические материалы)

Значок файла Варианты задач по курсу “Физика”. Часть 1: Механика, молекулярная физика. Часть 2: Электростатика, магнетизм. Метод. указ. /Сост.: Шарафутдинов Р.Ф., Ерилова Т.В.: ГОУ ВПО “СибГИУ”.- Новокузнецк, 2003. -45 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Методические ука-зания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ме-тоды и средства измерений, испытаний и контроля». Специальность «Стандартизация и сертификация» (072000) (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Системний підхід доуправління використанням земельних ресурсів

 

 

Проведений у попередніх пунктаханаліз свідчить, що сучасний стан земельних ресурсів можливо охарактеризуватияк загрозливий, а головною причиною такого стану є нераціональне та необґрунтованеїх використання суспільством в процесі господарської діяльності. Як на рівніокремих підприємств, так і у рамках народного господарства в цілому вказанапроблема може бути вирішена шляхом удосконалення системи управління земельнимиресурсами. Важливість проблеми підвищення ефективності використання,відтворення і збереження земельних ресурсів в Україні зумовлена не тількинаявною тенденцією поглиблення значних структурно-динамічних змін увикористанні, відтворенні і охороні цього найважливішого природного ресурсу,специфічними особливостями їх в країні, але й існуючою можливістю підвищеннярівня їх віддачі. На сьогодні в Україні не сформовано цілісної ефективної системиуправління земельними ресурсами. Її окремі ланки та інструменти функціонуютьрозрізнено, безсистемно, без необхідної взаємодії друг з другом. Тому, дужеактуальним сьогодні є питання формування злагодженої цілісної системи управлінняземельними ресурсами, яка буде налічувати значний перелік ефективних тавзаємопогоджених методів, та притаманних їм інструментів, що є її складовими.

Практика управління сягаєглибини віків, так окремі аспекти розвитку управлінської думки зустрічаємо уСократа, Ксенофонта, А.Сміта, Д.Рікардо. Еволюція розвитку теорії управлінняпредставлена наступними школами: зародження науки управління, засновано на працях Фредеріка У. Тейлора,Френка і Лілії Гілберт,Генрі Гантта, які є представниками школи науковогоуправління; Анрі Файоль, Джеймс Мушт – представники класичної(адміністративної) школи управління; Мері Паркер Фоллет, Елтон Мейо – школалюдських відносин і школа поведінкових наук. На різних етапах розвитку управлінськоїнауки в Україні суттєвий внесок у її розвиток зробили багато науковців іпрактиків, до них можна віднести М. Туган-Барановського, І.Вернадського, С.Подолинського, А. Богданова, А.Чаянова, С. Струміліна, А.М.Кактинь та ін.Подальший період характеризувався тим, що в Україні починає зароджуватиськогорта вчених, які зробили значний внесок у розвиток науки управління земельними ресурсами. До них належатьП.Н.Першин, П.Ф.Веденічев, Г.І.Горохов, О.Д.Шулейкін, І.Д. Шулейкін,Т.П.Магазинщиков, Д.І. Гнатович, М.А. Мицай, Я.І.Лютий, М.В.Дроздяк і ін. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров