Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Методи управління земельнимиресурсами

 

 

Екологічна ситуація, щосклалася в Україні в останній час, є результатом того, що раніше екологічнийрозвиток країни планувався і здійснювався без належного врахування екологічнихвимог і екологічних інтересів суспільства. Розвиток суспільства на сучасномуетапі настійно вимагає вироблення збалансованого підходу до вирішення не лишеекономічних та соціальних, а й екологічних проблем. Важливим напрямомпідвищення ефективності управління природними ресурсами є узгодженняекономічних та екологічних інтересів підприємств, установ, організацій, суспільствав цілому та окремих індивідів. Відображаючи економічні і екологічні інтересисуспільства, держава повинна створювати необхідні і оптимальні умови для поєднанняекономічного розвитку з природокористуванням та охороною довкілля. Це можливолише шляхом комбінації заходів адміністративно-правового впливу на природокористувачівта заходів економічного регулювання природокористування і охорони навколишньогоприродного середовища.

Донедавна найбільшрозповсюдженими були адміністративні методи управління природокористуваням.Вони застосовувалися в умовах монопольного володіння державою природнимиресурсами, реалізація цих методів була перш за все пов’язана із створеннямвідповідних адміністративних структур, які були наділені комплексом повноваженьщодо застосування заходів прямого примусу до діяльності, яка пов’язана звпливом на навколишнє середовище та використанням природних ресурсів:встановлення екологічних обмежень щодо виробничої діяльності шляхомзатвердження нормативів допустимих викидів, скидів забруднюючих речовин, правилскладування відходів виробництва, надання дозволів на спеціальне природокористування,обмеження чи призупинення виробничої діяльності, що становила загрозу здоров’юлюдей, довкіллю, тощо. Такі методи в умовахадміністративно-командної системи управління дозволяли без застосуванняжорстких економічних санкцій стримувати еколого-катастрофічні ситуації. Відсутністьже економічних важелів і економічного стимулювання призводила до того, що природокористувачі,з одного боку, не були зацікавлені в забезпеченні комплексного і раціональноговикористання природних ресурсів, попередженні забруднення і належній охоронінавколишнього середовища [35; 149]. З іншого боку, нераціональне використанняприродних ресурсів і забруднення довкілля природокористувачами не впливало нарезультати господарської діяльності цих об’єктів. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров