Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Вдосконалення класифікаціїпідходів до економічної оцінки природних ресурсів

 

 

Як елементи виробничої системиприродні фактори мають оцінюватися та враховуватися традиційними дляекономічної системи вартісними показниками. В радянській економіці ж довгий часзаперечувалась необхідність оцінки природних ресурсів, виходячи з відомогопостулату К.Маркса про те, що природні ресурси „не являются продуктомтруда, а следовательно не имеют стоимости [83]. Однак по мірі переважноекстенсивного розвитку виробництва почала проявлятися як відносна, так іабсолютна обмеженість окремих природних ресурсів, що супроводжувалось різкимпогіршенням стану навколишнього природного середовища. Дані обставини підвелидо розуміння того, що для раціонального використання природних ресурсівдирективного управління явно не досить, і лише припинення безоплатногозалучення природних ресурсів у господарський оборот може сприяти поліпшеннюситуації. З розвиткомринкових відносин очікуваним було встановлення адекватної оцінки природнихресурсів, яка стане вагомим стимулом раціонального їх використання. Однак, і вумовах ринкової економіки поширеним випадком є заниження ціни природного блага,що напряму позначається на ефективності їх використання [24,c.181-182]. З оцінок економістів-екологів щорічні втрати від нераціональноговикористання природних ресурсів і тотального забруднення навколишньогосередовища сягають 8 - 9 % ВНП і є чи не найбільшими у світі, а витрати наохорону природи значно менше 1%. Для досягнення економічного оптимуму ці сумиповинні бути рівні, а для досягнення екологічного оптимуму витрати наприродоохоронну діяльність повинні бути такими, щоб збитку не виникало взагалі.Тому на сьогодні нагальним завданням є розроблення ефективної системиуправління природними ресурсами, важливим інструментом якого є економічна оцінка.Вона дозволить отримати адекватну оцінку природних ресурсів та буде сприятинадходженню до бюджету коштів від їх використання в такому обсязі, що дозволитьдержаві ефективно здійснювати свої функції з охорони та управління останніми.Так, за розрахунками фахівців Ради по вивченню продуктивних сил країни НАНУкраїни загальна вартість земельних ресурсів України за світовими цінами у 1996р. склали 3602,5 млрд. дол. США[115,c.6], а надходження добюджету від плати за землю складає лише 2-3 млн. грн., тобто це навіть не сотіі не тисячні відсотка [94]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров