Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (5)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Аналіз методичних підходівдо грошової оцінки земельних ресурсів

 

 

Проведений аналіз сучасного стану земельних ресурсів, дозволив охарактеризуватийого як загрозливий. Цей факт, а також радикальні економічніперетворення в сільському господарстві, пов’язані з персоналізацією форм власності,здійсненням  земельної реформи, переходомдо ринкових відносин та одночасним рішенням екологічних проблем доводить необхідністьвизначення грошової оцінки земельних ресурсів. Довгий час у нашій державі заперечуваласьнеобхідність грошової оцінки природних ресурсів, існувала ситуація “безоплатності”природних благ, що використовуються в економіці і це стало однією з причиннераціонального їх використання. Виникла ілюзія невичерпності, “дарового”характеру ресурсів. Нажаль, як централізоване планування, так і важелі ринковоїекономіки в Україні виявились нездатними оцінити значення природних ресурсів,встановити їх адекватну грошову оцінку. В економічній реальності діє суровеправило: “Те, що не має ціни, економічної оцінки – не існує, не враховуєтьсяпри прийнятті господарських рішень”. Дуже часто грошова оцінка занижується чизовсім зводиться до нуля. Цей момент був відзначений Е. фон Вайцекером: “Бюрократическийсоциализм рухнул, потому что не позволял ценам говорить экономическую правду [86]. Рыночная экономика можетпогубить окружающую среду и себя, если не позволит ценам говорить экологическуюправду”.

Таким чином, перед вченимистало питання розробки методики розрахунку грошової оцінки природних, зокремаземлі.

Грошова оцінка земель призвана вирішити такіосновні питання:

-       статимеханізмом захисту від нераціонального використання,

-       оптимізаціясоставу та структури земельних угідь,

-       встановленняпаритету цін між продукцією сільського господарства і промисловими товарами,

-       компенсаціясільськогосподарським підприємствам втрат за продуктивні землі, що вилучені зобороту на несільськогосподарські потреби [29],

-       вирівнюванняекономічних умов господарювання в галузі,

-       необхіднадля регулювання земельних відносин при передачі земель у власність, спадщину,даруванні, при оренді, купівлі - продажу, визначенні ставок земельного податку,заставі земельних ділянок, визначенні вартості основних засобів виробництва,визначенні внеску в статутні фонди господарських товариств і т.д. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров