Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Методика аналізу витрат дляприйняття управлінських рішень

 

 

Прийняттяуправлінського рішення в процесі поточної діяльності – це порівняльна оцінка альтернативнихспособів дії і вибір варіанта, який є найприбутковішим (найменш затратним) дляпідприємства. При порівнянні альтернативних варіантів до уваги беретьсяінформація лише про такі майбутні (очікувані) витрати і доходи, величина якихзмінюється внаслідок прийняття того чи іншого варіанта. Такі витрати і доходиназиваються диференційними [180].Отже, прийняття управлінського рішення ґрунтується на порівнянні величинидиференційних витрат (доходів) за кожним варіантом дій. Слід підкреслити, що цяметодика стосується лише поточних (короткострокових) управлінських рішень.

Інформаціюпро диференційні витрати (доходи) у системному обліку витрат і доходів зібратине можна, оскільки визначити, які витрати або доходи є диференційними можна лишеаналізуючи конкретну ситуацію в межах певного часового інтервалу. Це обумовленотим, що, по-перше, однакові види витрат (доходів) в одній ситуації єдиференційними, а в іншій – ні, по-друге, чим триваліший часовий інтервал, вмежах якого розглядається певне рішення, тим більша кількість видів витрат(доходів) стає диференційними.

Такимчином, єдиної сукупності диференційних витрат (доходів) не існує; основнимкритерієм визначення диференційності витрат (доходів) є залежність їх величинивід обраного варіанта рішення. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров