Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Галевский Г.В., Калиногорский Н.А., Гусельникова О.В. Учебно-методические основы получения дополнительной квалификации «Разработчик профессионально ориентированных компьютерных технологий»: Учеб.-метод. пособие/СибГИУ. -Новокузнецк, 2003.- 38 с. (27)
(Методические материалы)

Значок файла Банковское дело: Программа, вопросы для самопроверки, экзаменационные вопросы по дисциплине «Банковское дело»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2001. – 49 с. (26)
(Методические материалы)

Значок файла Федотов В.М., Пушница Н.В., Сверяева Е.В. Аккредитация испытательных лабораторий и центров: Учеб. пособие /ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. - с. (18)
(Методические материалы)

Значок файла Усилители электрических сигналов: Метод. указ./ Сост.: Ю.А.Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 21с (24)
(Методические материалы)

Значок файла Управление качеством: Методические указания к выполнению раздела «Управление качеством» дипломного проекта для студентов специальностей 180400 «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов» и 200400 «Промышленная электроника» (27)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания и задания к контрольной работе по дисци-плине «Теория бухгалтерского учета». / Сост. Т.А Залышкина, О.А. Надеева.- Новокузнецк. - СибГИУ, 2003. – 31с (30)
(Методические материалы)

Значок файла Программа дисциплины Статистика и контрольные задания / Сост.: Стрекалова С.А.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 27с (16)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Інтеграціяяк основа розробки модульної системи управління

 

 

Основними завданнями телекомунікаційнихпідприємств у сучасних умовах лібералізації ринку телекомунікацій і загостренняконкуренції є підвищення якості обслуговування, зниження часу впровадженнянових послуг і зниження експлуатаційних витрат. Забезпечити оптимальне вирішенняцих завдань можна тільки на основі ефективного управління всіма різноріднимителекомунікаційними ресурсами і мережами оператора зв’язку, а так само наданимипослугами.

Останнім часом у науковій іспеціальній літературі склалася певна єдність у розумінні того, яким повинне бутиефективне управління сучасною організацією [9, 25, 69, 104, 146, 166, 171].Визнано, що основною методологією, яка забезпечує досягнення задоволення всіхсторін (суспільства, споживачів, постачальників, власників, акціонерів,інвеститорів), зацікавлених у роботі підприємства, є підвищенням ефективностіроботи організації в цілому. Тут йдеться про ефективність у широкому розумінніцього слова, тобто не тільки і, більш того, не стільки про ефективністьвиробничої діяльності (власне виробництво продукції (послуг), а проефективність її функціонування у взаємодії з навколишнім світом.

Названа методологія відбиваєглибокі зміни в сфері виробничих відносин – переміщення від твердихадміністративних структур до гнучких, заснованих на ефективному використанні людськихресурсів; посиленні соціальної орієнтації менеджменту, техніко-економічномуперетворенні виробництв; створенні нової техніки з урахуванням особливостейвзаємодії людини і машин; формуванні ділової культури як у сфері виробництва,так і організації в цілому.

В умовах динамічного розвиткуконкурентного середовища і суспільства підприємствам, особливо телекомунікаційноїсфери, приходиться постійно адаптуватися до зовнішнього середовища,удосконалювати систему менеджменту і підвищувати свою конкурентоспроможності.Це вимагає проведення спеціальних досліджень, проектування та аудиту системиуправління з урахуванням галузевої належності. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров