Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (4)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Адаптаціямодульних мереж до впровадження в системи управління

 

 

У сучасних умовах динамічного розвитку підприємствтелекомунікаційної галузі поява нових завдань викликає необхідність переходу доабсолютно нових функцій, видів діяльності, які не можуть бути якісно виконані вмежах існуючих структур управління. Саме тому система управління повинна матиефективний механізм адаптації до змін, бути гнучкою і відкритою, що повною мірою реалізується за допомогоюмодульного підходу до її побудови. Це визначає важливість реструктуризації якформи розвитку системи управління сучасними підприємствами з позицій досягненняосновних цілей бізнесу – поліпшення якості послуг, збільшення їх обсягу, посіданнястійких позицій на ринку і перемоги в конкурентній боротьбі.

Розвиток національних підприємств,телекомунікаційного ринку та його інфраструктури можна розглядати як важливийфактор збільшення національної економіки, різних її секторів і суспільства вцілому. Забезпечуючи зростання ділової активності, саме ця сфера сприяє підйомунаціональної економіки, позитивним структурним зрушенням, впровадженню нових технологійта прискоренню їх використання.

Випереджальний розвиток телекомунікаційнихпідприємств постає однією з необхідних умов сталого і довгострокового розвиткуінших галузей, сприяє інтенсифікації ведення бізнесу, вирішенню управлінськихпитань, крім того, позитивно впливає на рівень зайнятості населення і стимулюєінтелектуальну активність на основі розвитку сучасних інформаційних технологій.Так, тільки за 2006 р. обсяги послуг підприємств телекомунікаційної галузі збільшилисяна 22 %, при цьому найбільше зростання характерно було для сектору мобільного(+ 38,2 %) і комп’ютерного (+ 24,3 %) зв’язку, що безпосередньо пов’язані звикористанням сучасних технологій. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров