Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (6)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Застосуванняметодів оцінки ефективності впровадження модульної системи управлінняпідприємствами телекомунікаційної галузі

 

 

Оцінка ефективностівпровадження модульної системи управління була проведена за матеріалами ТОВ «ТК «Велтон.Телеком», яке є недержавним оператором зв’язку, що надає послуги дротовоготелефонного зв’язку з використанням сучасних технологій та CDMA.

Реорганізаційні зміни на підприємствірозпочалися (як це розглянуто у п. 1.1.) в лютому 2006 р. На початковому етапібуло внесено лише певні зміни в організаційну структуру, але потім протягом2006-2007 рр. проходила трансформація системи управління за модульнимпринципом. У цілому можна вважати, що цей процес було завершено до кінця 2007р. Тому для оцінки ефективності впровадження модульної системи управліннявикористовували дані щодо роботи підприємства за два роки –  2005 і 2007. 2005 р. вважається  роком, який передував процесу впровадженнямодульної системи управління на підприємстві, а 2007 р. – періодом, коливпровадження означеного підходу в цілому було закінчено.

На підставі даних продіяльність Донбаської філієї ТОВ «ТК «Велтон. Телеком», проведено оцінкуефективності впровадження модульної системи управління, використовуючизапропоновані в п. 3.2 показники, методи і моделі.

Відповідно до модульногопідходу, нелінійна динамічна кооперація між учасниками системи управління може призвести до хаотичних явищ, щоперебувають за межами можливостей передбачення. З іншого боку, зі стабільностівипливає необхідність. На будь-якому сучасному телекомунікаційному підприємстві,що виступає певною системою, його керівники відіграють важливу роль у виборі напряму розвитку, змін в структуріпослуг і видів діяльності, змін фінансового і економічного характеру тощо. Всучасних умовах невизначеності уявляється необхідним досліджувати вплив певноїбезлічі можливих управлінських рішень на різні боки діяльності підприємства. Длясистем управління, що побудовані за модульним принципом, проблема вибору пов’язаназ визначеним набором модулів, кожний з яких має безліч зв’язків. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров