Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Розвиток особистихселянських господарств як форми самозайнятості сільського населення

 

 

У комплексі проблем формування соціально-економічних умов розвиткуособистих селянських господарств ключовою є проблема зайнятості сільськогонаселення. При переході від планово-централізованої до ринкової економіки, вумовах глибокої соціально-економічної кризи особисті господарства, втратившипідсобний характер, стають основною сферою зайнятості сільських жителів. Упідсумку, розвиток особистих селянських господарств і ситуація на сільськомуринку праці перебувають у міцному взаємозв’язку.

Все сільське населення країни у віці 15–70 років розподіляється на тривзаємовиключні та вичерпні категорії: зайняті, безробітні (що в сукупностіформують економічно активне населення) й економічно неактивні (поза робочоюсилою). До складу економічно активного населення (робочої сили) належать тількиті особи, які займались економічною діяльністю або шукали роботу і були готовіприступити до неї, тобто класифікуються як зайняті та безробітні (увизначенні Міжнародної організації праці). Причому, відповідно до правилпріоритетності зайнятості надається перевага перед безробіттям, а безробіттю –перед відсутністю економічної активності.

Згідно з чинним законодавством, зайнятими вважаються особи віком    15–70 років, які: впродовж обстежуваноготижня працювали хоча б 1 годину за наймом за винагороду в грошовому чинатуральному вигляді, індивідуально (самостійно), в окремих громадян або навласному (сімейному) підприємстві; безкоштовно – на підприємстві, що належитьбудь-кому з членів домогосподарства або в особистому селянському господарстві зметою реалізації продукції, виробленої в результаті цієї діяльності; особи, якібули тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, власне підприємство, але не працювали з незалежних відних особисто обставин [57–59]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров