Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (0)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (0)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (0)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (0)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Розвиток особистихселянських господарств як форми самозайнятості сільського населення

 

 

У комплексі проблем формування соціально-економічних умов розвиткуособистих селянських господарств ключовою є проблема зайнятості сільськогонаселення. При переході від планово-централізованої до ринкової економіки, вумовах глибокої соціально-економічної кризи особисті господарства, втратившипідсобний характер, стають основною сферою зайнятості сільських жителів. Упідсумку, розвиток особистих селянських господарств і ситуація на сільськомуринку праці перебувають у міцному взаємозв’язку.

Все сільське населення країни у віці 15–70 років розподіляється на тривзаємовиключні та вичерпні категорії: зайняті, безробітні (що в сукупностіформують економічно активне населення) й економічно неактивні (поза робочоюсилою). До складу економічно активного населення (робочої сили) належать тількиті особи, які займались економічною діяльністю або шукали роботу і були готовіприступити до неї, тобто класифікуються як зайняті та безробітні (увизначенні Міжнародної організації праці). Причому, відповідно до правилпріоритетності зайнятості надається перевага перед безробіттям, а безробіттю –перед відсутністю економічної активності.

Згідно з чинним законодавством, зайнятими вважаються особи віком    15–70 років, які: впродовж обстежуваноготижня працювали хоча б 1 годину за наймом за винагороду в грошовому чинатуральному вигляді, індивідуально (самостійно), в окремих громадян або навласному (сімейному) підприємстві; безкоштовно – на підприємстві, що належитьбудь-кому з членів домогосподарства або в особистому селянському господарстві зметою реалізації продукції, виробленої в результаті цієї діяльності; особи, якібули тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, власне підприємство, але не працювали з незалежних відних особисто обставин [57–59]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров