Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Методологічні засади стратегічного планування

 

 

Розширенню теоретичного знанняпро будь-який процес чи явище, в тому числі про стратегічне планування, передуєінтерпретація результатів наукового пізнання на певному етапі, структуризаціята обґрунтування його принципів і методів відповідно до обраного науковогоракурсу.

На сьогодні у практиці управліннянаціональним господарством країн Заходу технології стратегічного планування вжедобре відпрацьовані та успішно використовуються. В Україні та іншихпостсоціалістичних країнах, які до недавнього часу відкидали необхідністьпланових засад та державного втручання у регулювання процесів ринковоїекономіки, проблема удосконалення методологічних засад стратегічного плануванняна макро-, мезо- та мікрорівнях досі залишається відкритою.

Визнаючивідчутну роль міжнародного пропагування ідей стратегічного планування, слідвідзначити, що його методологія здебільшого подається у перекладній літературій західними фахівцями на семінарах та навчальних тренінгах на доситьузагальненому і популярному рівні, практично не робляться спроби адаптаціїстратегічних підходів до вітчизняних умов і традиційної ментальностіуправлінців. До того ж, певну небезпеку становить проста, на перший погляд,технологія стратегічного планування, типові блоки процесу якого досить легко«засвоюються». Проте широке застосування «стратегічної» термінології ще не єпоказником свідомого опанування методологією стратегічного планування [185, с.170].

Практична розробка стратегій тастратегічних планів потребує, в першу чергу, володіння повноцінним понятійнимта методологічним апаратом. Відсутність системно сформованих принципів, методівта прийомів дослідження, на основі яких формуються плани й засоби їх реалізаціїна різних ієрархічних рівнях, негативно позначається на процедурі їх взаємоузгодженняміж собою.

У цьому зв’язку потребуєрозв’язання проблема системного визначення методології стратегічного планування– цілісного напряму застосування принципів і методів реалізації плановихпроцедур та етапів з метою взаємоузгодження стратегій та стратегічних   планів   між   собою   й   покращення   ефективності  їх  впровадження у

практику управління національнимгосподарством.  

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров