Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (8)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Методологічні засади стратегічного планування

 

 

Розширенню теоретичного знанняпро будь-який процес чи явище, в тому числі про стратегічне планування, передуєінтерпретація результатів наукового пізнання на певному етапі, структуризаціята обґрунтування його принципів і методів відповідно до обраного науковогоракурсу.

На сьогодні у практиці управліннянаціональним господарством країн Заходу технології стратегічного планування вжедобре відпрацьовані та успішно використовуються. В Україні та іншихпостсоціалістичних країнах, які до недавнього часу відкидали необхідністьпланових засад та державного втручання у регулювання процесів ринковоїекономіки, проблема удосконалення методологічних засад стратегічного плануванняна макро-, мезо- та мікрорівнях досі залишається відкритою.

Визнаючивідчутну роль міжнародного пропагування ідей стратегічного планування, слідвідзначити, що його методологія здебільшого подається у перекладній літературій західними фахівцями на семінарах та навчальних тренінгах на доситьузагальненому і популярному рівні, практично не робляться спроби адаптаціїстратегічних підходів до вітчизняних умов і традиційної ментальностіуправлінців. До того ж, певну небезпеку становить проста, на перший погляд,технологія стратегічного планування, типові блоки процесу якого досить легко«засвоюються». Проте широке застосування «стратегічної» термінології ще не єпоказником свідомого опанування методологією стратегічного планування [185, с.170].

Практична розробка стратегій тастратегічних планів потребує, в першу чергу, володіння повноцінним понятійнимта методологічним апаратом. Відсутність системно сформованих принципів, методівта прийомів дослідження, на основі яких формуються плани й засоби їх реалізаціїна різних ієрархічних рівнях, негативно позначається на процедурі їх взаємоузгодженняміж собою.

У цьому зв’язку потребуєрозв’язання проблема системного визначення методології стратегічного планування– цілісного напряму застосування принципів і методів реалізації плановихпроцедур та етапів з метою взаємоузгодження стратегій та стратегічних   планів   між   собою   й   покращення   ефективності  їх  впровадження у

практику управління національнимгосподарством.  

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров