Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (21)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (24)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (14)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (17)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (27)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (44)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Критеріальна оцінка методів планування та прогнозування доходів бюджету

 

 

Розробка методів планування і прогнозування,правильний їх вибір – чи не найскладніша проблема теорії та практики. Цяпроблема була в центрі уваги багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців. Середних: Ю.Архангельський, О.Бакаєв, В.Бесєдін, І.Бестужев-Лада, О.Власенко, Ф.Гам,В.Геєць, В.Голіков, Л.Ємельянов, Н.Костіна, І.Крючкова, Д.Мур, Г.Тейл та інші.

Разом з тим, у фінансовій літературі питанняпро методи планування та прогнозування трактується по-різному. Так, із відомих на сьогоднішній деньпонад 150 різних методів, на практиці використовується не більше 15-20-ти [83,с.69; 93, с.342; 121, с.48], серед яких, зокрема, методи економічного аналізу, аналітичний, балансовий, нормативний таінші. Разом з тим, не має безпосередньо методу бюджетного планування, про що справедливозазначає професор Огонь Ц.Г. [11, с.263]. Слід наголосити на тому, що більшість методів прогнозування, щовикористовуються в бюджетній практиці чи розробляються науковцями стосуютьсябезпосередньо планування та прогнозування лише податкових надходжень. Для цьогодосить часто використовуються розрахунки за окремими моделями, за питомою вагоюдоходів у попередньому році, за тенденціями зрушень у попередніх періодах тощо.Найбільш розповсюдженими методами прогнозування податкових надходженьвважаються метод екстраполяції, нормативний, балансовий [47, с.29; 127, с.13], математичногомоделювання (зокрема прогнозування тенденцій, детерміністичний підхід,визначальне прогнозування, метод експертної оцінки, економетричне прогнозування) [110, с.96-114; 128, с.202-214; 129, с.152-172; 130,с.328; 131, с.3]. Дійсно, ці методи є досить ефективними для прогнозуванняподаткових надходжень, але не слід забувати про значну частку неподатковихнадходжень у доходах бюджету та податкової заборгованості, розмір яких такожможна планувати та прогнозувати за допомогою вищезазначених методів, що ми доведемонижче. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров