Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (5)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Реалії та перспективи адміністрування доходів бюджету

 

 

Виконання запланованих на звітний період доходів є завершальним, авідтак, надзвичайно відповідальним етапом управління доходами бюджету у межахрічного циклу.

З огляду на складність об’єкта управління, зокрема в частині фіскальноїповедінки платників, забезпечення виконання доходів бюджету доцільно розділитина дві складові: 1) організація сплати податків згідно законодавства та 2)діяльність уповноважених органів з управління податковим боргом (включаючипримусове стягнення), а також контроль за повнотою і своєчасністю формуваннядоходів бюджету. Саме через вирішення проблем податкової заборгованості та ухиленнявід оподаткування, вивчення чинників, які впливають на рівень свідомоговиконання платниками обов’язків перед державою та бюджетом, можна забезпечитисвоєчасне, повне та, головне, якісне виконання запланованих показників. Дляцього, як слушно зазначає Бескид Й., "…важливо запровадити єдину системуформування доходів бюджету, посилити парламентський контроль на всіх стадіяхбюджетного процесу. Прогнозування, планування, виконання, звітування, контрольі моніторинг доходів бюджету й чинного законодавства мають відбуватися у межахєдиного механізму функціонування податкових зобов’язань, а їх нарахування тамобілізація мають стати основою мобілізації доходів бюджету як єдиногонеподільного процесу його формування" [158, с.192].

Перш ніж перейти до розгляду проблем формування доходів бюджету слідзазначити, що науковці паралельно оперують поняттями"адміністрування", "фіскальне адміністрування","бюджетне адміністрування", "мобілізація","формування", "добровільна сплата", "самостійнасплата" та "стягнення". Проте ці дефініції вживаються лишестосовно податкових доходів бюджету, про що зазначають Азаров М.Я., ЯрошенкоФ.О. [93, с.119]. Це, на нашу думку, зумовлено домінуючим місцем податковихнадходжень у доходах бюджетів розвинених країн, якою прагне стати й Україна.Разом з тим, потрібно детально дослідити сутність даних категорій та визначитиякими із них доцільно оперувати стосовно організації виконання дохідної частинибюджету. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров