Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Реалії та перспективи адміністрування доходів бюджету

 

 

Виконання запланованих на звітний період доходів є завершальним, авідтак, надзвичайно відповідальним етапом управління доходами бюджету у межахрічного циклу.

З огляду на складність об’єкта управління, зокрема в частині фіскальноїповедінки платників, забезпечення виконання доходів бюджету доцільно розділитина дві складові: 1) організація сплати податків згідно законодавства та 2)діяльність уповноважених органів з управління податковим боргом (включаючипримусове стягнення), а також контроль за повнотою і своєчасністю формуваннядоходів бюджету. Саме через вирішення проблем податкової заборгованості та ухиленнявід оподаткування, вивчення чинників, які впливають на рівень свідомоговиконання платниками обов’язків перед державою та бюджетом, можна забезпечитисвоєчасне, повне та, головне, якісне виконання запланованих показників. Дляцього, як слушно зазначає Бескид Й., "…важливо запровадити єдину системуформування доходів бюджету, посилити парламентський контроль на всіх стадіяхбюджетного процесу. Прогнозування, планування, виконання, звітування, контрольі моніторинг доходів бюджету й чинного законодавства мають відбуватися у межахєдиного механізму функціонування податкових зобов’язань, а їх нарахування тамобілізація мають стати основою мобілізації доходів бюджету як єдиногонеподільного процесу його формування" [158, с.192].

Перш ніж перейти до розгляду проблем формування доходів бюджету слідзазначити, що науковці паралельно оперують поняттями"адміністрування", "фіскальне адміністрування","бюджетне адміністрування", "мобілізація","формування", "добровільна сплата", "самостійнасплата" та "стягнення". Проте ці дефініції вживаються лишестосовно податкових доходів бюджету, про що зазначають Азаров М.Я., ЯрошенкоФ.О. [93, с.119]. Це, на нашу думку, зумовлено домінуючим місцем податковихнадходжень у доходах бюджетів розвинених країн, якою прагне стати й Україна.Разом з тим, потрібно детально дослідити сутність даних категорій та визначитиякими із них доцільно оперувати стосовно організації виконання дохідної частинибюджету. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров