Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Зимняя И.А. КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании (3)
(Статьи)

Значок файла Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: Учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – 175 с. (4)
(Книги)

Значок файла ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА: НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (4)
(Статьи)

Значок файла Клуб общения как форма развития коммуникативной компетенции в школе I вида (10)
(Рефераты)

Значок файла П.П. Гайденко. ИСТОРИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ В ЕЕ СВЯЗИ С НАУКОЙ (11)
(Статьи)

Значок файла Второй Российский культурологический конгресс с международным участием «Культурное многообразие: от прошлого к будущему»: Программа. Тезисы докладов и сообщений. — Санкт-Петербург: ЭЙДОС, АСТЕРИОН, 2008. — 560 с. (12)
(Статьи)

Значок файла М.В. СОКОЛОВА Историческая память в контексте междисциплинарных исследований (13)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Реалії та перспективи адміністрування доходів бюджету

 

 

Виконання запланованих на звітний період доходів є завершальним, авідтак, надзвичайно відповідальним етапом управління доходами бюджету у межахрічного циклу.

З огляду на складність об’єкта управління, зокрема в частині фіскальноїповедінки платників, забезпечення виконання доходів бюджету доцільно розділитина дві складові: 1) організація сплати податків згідно законодавства та 2)діяльність уповноважених органів з управління податковим боргом (включаючипримусове стягнення), а також контроль за повнотою і своєчасністю формуваннядоходів бюджету. Саме через вирішення проблем податкової заборгованості та ухиленнявід оподаткування, вивчення чинників, які впливають на рівень свідомоговиконання платниками обов’язків перед державою та бюджетом, можна забезпечитисвоєчасне, повне та, головне, якісне виконання запланованих показників. Дляцього, як слушно зазначає Бескид Й., "…важливо запровадити єдину системуформування доходів бюджету, посилити парламентський контроль на всіх стадіяхбюджетного процесу. Прогнозування, планування, виконання, звітування, контрольі моніторинг доходів бюджету й чинного законодавства мають відбуватися у межахєдиного механізму функціонування податкових зобов’язань, а їх нарахування тамобілізація мають стати основою мобілізації доходів бюджету як єдиногонеподільного процесу його формування" [158, с.192].

Перш ніж перейти до розгляду проблем формування доходів бюджету слідзазначити, що науковці паралельно оперують поняттями"адміністрування", "фіскальне адміністрування","бюджетне адміністрування", "мобілізація","формування", "добровільна сплата", "самостійнасплата" та "стягнення". Проте ці дефініції вживаються лишестосовно податкових доходів бюджету, про що зазначають Азаров М.Я., ЯрошенкоФ.О. [93, с.119]. Це, на нашу думку, зумовлено домінуючим місцем податковихнадходжень у доходах бюджетів розвинених країн, якою прагне стати й Україна.Разом з тим, потрібно детально дослідити сутність даних категорій та визначитиякими із них доцільно оперувати стосовно організації виконання дохідної частинибюджету. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров