Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Реалії та перспективи адміністрування доходів бюджету

 

 

Виконання запланованих на звітний період доходів є завершальним, авідтак, надзвичайно відповідальним етапом управління доходами бюджету у межахрічного циклу.

З огляду на складність об’єкта управління, зокрема в частині фіскальноїповедінки платників, забезпечення виконання доходів бюджету доцільно розділитина дві складові: 1) організація сплати податків згідно законодавства та 2)діяльність уповноважених органів з управління податковим боргом (включаючипримусове стягнення), а також контроль за повнотою і своєчасністю формуваннядоходів бюджету. Саме через вирішення проблем податкової заборгованості та ухиленнявід оподаткування, вивчення чинників, які впливають на рівень свідомоговиконання платниками обов’язків перед державою та бюджетом, можна забезпечитисвоєчасне, повне та, головне, якісне виконання запланованих показників. Дляцього, як слушно зазначає Бескид Й., "…важливо запровадити єдину системуформування доходів бюджету, посилити парламентський контроль на всіх стадіяхбюджетного процесу. Прогнозування, планування, виконання, звітування, контрольі моніторинг доходів бюджету й чинного законодавства мають відбуватися у межахєдиного механізму функціонування податкових зобов’язань, а їх нарахування тамобілізація мають стати основою мобілізації доходів бюджету як єдиногонеподільного процесу його формування" [158, с.192].

Перш ніж перейти до розгляду проблем формування доходів бюджету слідзазначити, що науковці паралельно оперують поняттями"адміністрування", "фіскальне адміністрування","бюджетне адміністрування", "мобілізація","формування", "добровільна сплата", "самостійнасплата" та "стягнення". Проте ці дефініції вживаються лишестосовно податкових доходів бюджету, про що зазначають Азаров М.Я., ЯрошенкоФ.О. [93, с.119]. Це, на нашу думку, зумовлено домінуючим місцем податковихнадходжень у доходах бюджетів розвинених країн, якою прагне стати й Україна.Разом з тим, потрібно детально дослідити сутність даних категорій та визначитиякими із них доцільно оперувати стосовно організації виконання дохідної частинибюджету. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров