Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (7)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (6)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (13)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (13)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Основні складові аналізу процесу управління кредитним ризиком
банку

 

 

Стабільність розвитку банківської системи - одна з передумов ефективного функціонування всіх суб’єктів ринкової економіки. Проте в умовах обмежених джерел формування ресурсного потенціалу, що характерно для більшості країн, ринки яких розвиваються [2], банки потребують надійніших напрямів укладення залучених ресурсів. Це й обумовлює підвищену увагу до визначення дійових засад з управління кредитним процесом загалом та кредитним ризиком зокрема. Як було встановлено в підрозділі 1.3, провідне місце серед таких засад займають, насамперед, питання оцінки та аналізу управління кредитним ризиком. У підсумку це й зумовлює необхідність розгляду різних складових аналізу загального процесу управління кредитним ризиком банку, перш ніж безпосередньо торкатися питань удосконалення інструментарію відзначеного різновиду банківського ризику.

У тому ж підрозділі 1.3 було окреслено як основні етапи управління кредитним ризиком, так і методи оцінки кредитного ризику, що є основою визначення складових аналізу процесу управління кредитним ризиком у цілому. Однак, для детальнішого узагальнення таких складових доречний розгляд системи управління кредитним ризиком. З цього приводу, передусім, слід зауважити, що управління кредитним ризиком - це частина загальної поліструктури менеджменту банку, зазвичай, визначається як складова підсистеми ризик-менеджменту банку (рис. 3.1, доповнена відповідно до робіт [26, 63, 128]). Тобто, з одного боку, управління кредитним ризиком визначається як підсистема загальної системи управління банком, а з іншого – як окрема складова підсистеми ризик-менеджменту, що має свою структуру та властивості. Наприклад, як одну з таких властивостей слід указати тісний зв’язок ризик-менеджменту з іншими підсистемами основних складових банківського менеджменту, проявом чого може бути й розповсюдженість організаційної структури підсистеми ризик-менеджменту по інших підсистемах банківського менеджменту. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров