Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (1)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Аналіз відповідності положень (стандартів) бухгалтерського обліку міжнародним стандартам

 

 

У результаті реформування бухгалтерського обліку в Україні станом на 1 січня 2003 р. було розроблено й впроваджено всі з 24-х запланованих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО) та один «позаплановий» стандарт – П(с)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». У 2003-2007 рр. були затверджені ще сім П(с)БО. Отже, щодо чисельності та складу першочергових положень (стандартів) програму виконано.

Наскільки фінансова звітність, складена за П(с)БО, відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності? Щодо цього є різні точки зору. Зокрема координатор Проекту Міжнародного огляду бухгалтерського обліку (GAAP-2001) в Україні О.Свістич вважає, що: «вже зараз застосування нових національних стандартів дає можливість додати реального економічного змісту фінансовій звітності» [208, c. 22].

У звіті Всесвітнього банку, хоча й було схвально відмічено прогрес щодо стандартів обліку, зазначено, що ці стандарти не забезпечили той рівень прозорості та зіставності, якого вимагають МСФЗ [417].

Міжнародний огляд бухгалтерського обліку, який оприлюднили 11 грудня 2001 р. сім найбільших на той час у світі фірм, що спеціалізуються на цих питаннях, свідчив, що залишилися певні розбіжності між українськими та міжнародними стандартами [375, с.140 - 141].

Слід відмітити, що більшість з цих розбіжностей було усунуто в процесі подальшої розробки та вдосконалення П(с)БО.

Проте цей огляд не можна вважати вичерпним, оскільки він не охоплює всі відмінності між українськими стандартами та МСФЗ.

Згідно з МСБО 1, фінансові звіти підприємства відповідають міжнародним стандартам лише за умови, якщо вони відповідають усім вимогам кожного відповідного стандарту і кожному відповідному тлумаченню, які входять до складу МСФЗ [185, с. 666].

Проте відсутність повного збігу норм П(с)БО та положень міжнародних стандартів, необов’язково може призвести до невідповідності звітності вимогам МСФЗ, якщо розбіжності не суттєві. Крім того, навіть суттєві розбіжності в окремих положеннях можуть не впливати на відповідність МСФЗ фінансової звітності окремого підприємства.

Наприклад, розбіжності в підходах до обліку будівельних контрактів не впливатимуть на фінансову звітність підприємств, які не займаються такою діяльністю. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров