Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Построение однофакторных регрессионных моделей для прогноза Мето-дические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Планирование на предприятии» Специальность «Экономика и управле-ние на предприятии (горной промышленности и геологоразведки)» (060800) (4)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка основных метрологических характеристик: Метод. указ. / Сост.: Ю.В. Пожидаев, Н.В. Ознобихина: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 31 с., ил.12 (5)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТА ФАЗ В СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ-ШЛАК-ГАЗ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИХ ДЕФОРМАЦИИ МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Огнеупоры: Лабораторный практикум по дисциплинам: «Огнеупорные материалы» и «Теплотехника» /Сост. Павловец В.М.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003 - 23 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла НАГРЕВ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ ПРИ ПО-СТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕЧИ Мето-дические указания к лабора-торной работе по основам теп-ломассообмена (6)
(Методические материалы)

Значок файла Варианты задач по курсу “Физика”. Часть 1: Механика, молекулярная физика. Часть 2: Электростатика, магнетизм. Метод. указ. /Сост.: Шарафутдинов Р.Ф., Ерилова Т.В.: ГОУ ВПО “СибГИУ”.- Новокузнецк, 2003. -45 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Методические ука-зания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ме-тоды и средства измерений, испытаний и контроля». Специальность «Стандартизация и сертификация» (072000) (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Аналіз відповідності положень (стандартів) бухгалтерського обліку міжнародним стандартам

 

 

У результаті реформування бухгалтерського обліку в Україні станом на 1 січня 2003 р. було розроблено й впроваджено всі з 24-х запланованих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО) та один «позаплановий» стандарт – П(с)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». У 2003-2007 рр. були затверджені ще сім П(с)БО. Отже, щодо чисельності та складу першочергових положень (стандартів) програму виконано.

Наскільки фінансова звітність, складена за П(с)БО, відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності? Щодо цього є різні точки зору. Зокрема координатор Проекту Міжнародного огляду бухгалтерського обліку (GAAP-2001) в Україні О.Свістич вважає, що: «вже зараз застосування нових національних стандартів дає можливість додати реального економічного змісту фінансовій звітності» [208, c. 22].

У звіті Всесвітнього банку, хоча й було схвально відмічено прогрес щодо стандартів обліку, зазначено, що ці стандарти не забезпечили той рівень прозорості та зіставності, якого вимагають МСФЗ [417].

Міжнародний огляд бухгалтерського обліку, який оприлюднили 11 грудня 2001 р. сім найбільших на той час у світі фірм, що спеціалізуються на цих питаннях, свідчив, що залишилися певні розбіжності між українськими та міжнародними стандартами [375, с.140 - 141].

Слід відмітити, що більшість з цих розбіжностей було усунуто в процесі подальшої розробки та вдосконалення П(с)БО.

Проте цей огляд не можна вважати вичерпним, оскільки він не охоплює всі відмінності між українськими стандартами та МСФЗ.

Згідно з МСБО 1, фінансові звіти підприємства відповідають міжнародним стандартам лише за умови, якщо вони відповідають усім вимогам кожного відповідного стандарту і кожному відповідному тлумаченню, які входять до складу МСФЗ [185, с. 666].

Проте відсутність повного збігу норм П(с)БО та положень міжнародних стандартів, необов’язково може призвести до невідповідності звітності вимогам МСФЗ, якщо розбіжності не суттєві. Крім того, навіть суттєві розбіжності в окремих положеннях можуть не впливати на відповідність МСФЗ фінансової звітності окремого підприємства.

Наприклад, розбіжності в підходах до обліку будівельних контрактів не впливатимуть на фінансову звітність підприємств, які не займаються такою діяльністю. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров