Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (5)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Маркетингові дослідження цінності відносин для бізнес-партнерів

 

 

 

Конкурентні переваги, що базуються на відносинах набули актуальності особливо з появою тенденції до глобалізації конкуренції і її укрупнення від конкуренції між підприємствами до конкуренції між групами підприємств, які разом творять повний цикл формування та комунікування цінності до кінцевого клієнта. Потреба у виході за межі підприємства та формуванні партнерських відносин з іншими підприємствами (зокрема, на думку авторів [172] у сучасній економіці характерним є модифікація відносин з клієнтами: сьогодні не так важливо здійснити трансакцію, як побудувати тривалі відносини) виникає через необхідність підвищення ефективності функціонування, укладення партнерства дає можливість використовувати вміння та навики, ресурси інших підприємств. Попри досить широке висвітлення у літературі питань, що стосуються вартості, цінності та корисності, особливо вартості пропозиції для клієнта, знаходимо відносно невелику кількість праць, які б стосувались цінності цієї пропозиції для постачальника (продавця), а особливо бракує уваги питанням спільного створення цінності у відносинах між постачальником та клієнтом, зокрема і на ринку промислових товарів.  Ці основні та інші другорядні фактори спричинились до визначення мети цієї роботи та меж дослідження. Графічно межі дослідження відзначено темним прямокутником на рис. у Додатку И. У центрі уваги дослідження перебувають відносини ВАТ «Бродівський механічний завод» та його клієнтів. Окрім цього рисунок містить вибрані ланцюги поставок, у яких бере участь ВАТ БМЗ.

Дослідження проводиться шляхом анкетування. Приклади анкет для виробника та для клієнта представлено у додатках. Завдання анкети – визначити пріоритетні елементи цінності відносин для кожного із партнерів, виявити відхилення оцінки дійсної реалізації цих елементів цінності у дійсних відносинах виробник-клієнт від бажаної, а також – співставити оцінку одних і тих же відносин кожною зі сторін. Анкета складається із двох блоків питань. Перший блок стосувався загальної бази клієнтів виробника. Сюди належать два питання. Перше питання стосувалось оцінки кожного із клієнтів за поданими показниками: тривалістю відносин, умовами співпраці, перспективністю розвитку відносин, детально описаними вище. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров