Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Построение однофакторных регрессионных моделей для прогноза Мето-дические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Планирование на предприятии» Специальность «Экономика и управле-ние на предприятии (горной промышленности и геологоразведки)» (060800) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка основных метрологических характеристик: Метод. указ. / Сост.: Ю.В. Пожидаев, Н.В. Ознобихина: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 31 с., ил.12 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТА ФАЗ В СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ-ШЛАК-ГАЗ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИХ ДЕФОРМАЦИИ МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (2)
(Методические материалы)

Значок файла Огнеупоры: Лабораторный практикум по дисциплинам: «Огнеупорные материалы» и «Теплотехника» /Сост. Павловец В.М.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003 - 23 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла НАГРЕВ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ ПРИ ПО-СТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕЧИ Мето-дические указания к лабора-торной работе по основам теп-ломассообмена (2)
(Методические материалы)

Значок файла Варианты задач по курсу “Физика”. Часть 1: Механика, молекулярная физика. Часть 2: Электростатика, магнетизм. Метод. указ. /Сост.: Шарафутдинов Р.Ф., Ерилова Т.В.: ГОУ ВПО “СибГИУ”.- Новокузнецк, 2003. -45 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Методические ука-зания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ме-тоды и средства измерений, испытаний и контроля». Специальность «Стандартизация и сертификация» (072000) (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Маркетингові дослідження цінності відносин для бізнес-партнерів

 

 

 

Конкурентні переваги, що базуються на відносинах набули актуальності особливо з появою тенденції до глобалізації конкуренції і її укрупнення від конкуренції між підприємствами до конкуренції між групами підприємств, які разом творять повний цикл формування та комунікування цінності до кінцевого клієнта. Потреба у виході за межі підприємства та формуванні партнерських відносин з іншими підприємствами (зокрема, на думку авторів [172] у сучасній економіці характерним є модифікація відносин з клієнтами: сьогодні не так важливо здійснити трансакцію, як побудувати тривалі відносини) виникає через необхідність підвищення ефективності функціонування, укладення партнерства дає можливість використовувати вміння та навики, ресурси інших підприємств. Попри досить широке висвітлення у літературі питань, що стосуються вартості, цінності та корисності, особливо вартості пропозиції для клієнта, знаходимо відносно невелику кількість праць, які б стосувались цінності цієї пропозиції для постачальника (продавця), а особливо бракує уваги питанням спільного створення цінності у відносинах між постачальником та клієнтом, зокрема і на ринку промислових товарів.  Ці основні та інші другорядні фактори спричинились до визначення мети цієї роботи та меж дослідження. Графічно межі дослідження відзначено темним прямокутником на рис. у Додатку И. У центрі уваги дослідження перебувають відносини ВАТ «Бродівський механічний завод» та його клієнтів. Окрім цього рисунок містить вибрані ланцюги поставок, у яких бере участь ВАТ БМЗ.

Дослідження проводиться шляхом анкетування. Приклади анкет для виробника та для клієнта представлено у додатках. Завдання анкети – визначити пріоритетні елементи цінності відносин для кожного із партнерів, виявити відхилення оцінки дійсної реалізації цих елементів цінності у дійсних відносинах виробник-клієнт від бажаної, а також – співставити оцінку одних і тих же відносин кожною зі сторін. Анкета складається із двох блоків питань. Перший блок стосувався загальної бази клієнтів виробника. Сюди належать два питання. Перше питання стосувалось оцінки кожного із клієнтів за поданими показниками: тривалістю відносин, умовами співпраці, перспективністю розвитку відносин, детально описаними вище. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров