Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (4)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінювання фінансового стану страховиків

 

 

Зі вступом України в Світову організацію торгівлі виникає необхідність точнішої оцінки майбутніх прибутків і зобов’язань страховиків, підсилення їхніх конкурентних позицій для запобігання поглинання та втрати ринкової частки у конкурентній боротьбі із потужними іноземними страховиками. В умовах, коли з ускладненням ризикової ситуації зростає роль страхування, а капітали страхових компаній і обсяги взятих зобов’язань суттєво збільшуються. При цьому виняткової важливості набувають питання забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності страхових компаній.

Як показує практика, аналіз підходів до оцінювання фінансового розвитку страхових компаній доводить, що єдиної методології аналізу діяльності страховиків досі нема. Кожен із підходів акцентує увагу на тому чи іншому аспекті діяльності компаній.

При цьому, беручи до уваги, що оцінка фінансового стану страхової компанії, з одного боку, передує впровадженню заходів щодо створення фінансового забезпечення розвитку, а з іншого – певним чином дає змогу оцінити фінансове забезпечення, то проаналізуємо методики оцінювання фінансового стану страховика.

Для цього були відібрані двадцять страховиків, що надають страхові послуги в України, згідно з наступними критеріями:

1.     За групами відповідно до позиції в рейтинґу Страхові премії.

2.     За групами відповідно до позиції в рейтинґу Власний капітал.

3.     За належністю акціонерного капіталу, а саме: український капітал, іноземний капітал, змішаний капітал.

Вибір критерію “Страхові премії” обумовлений тим, що саме обсяги отриманих страхових премій створюють умови для накопичення фінансових ресурсів, достатніх щоб створити фінансове забезпечення розвитку страхової компанії. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров