Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (2)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Система управління міграціями на міжнародному рівні

 

 

Регулювання міжнародної міграції суттєво ускладнюється в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків. Значна політизація цього явища, посилення антиімміграційних настроїв у приймаючих країнах, зниження впливу провідних міжнародних організацій з питань міграції в сучасних динамічних умовах зумовили визнання факту існування «глобальної міграційної кризи [234]». І хоча не всі науковці одностайні стосовно некерованості міжнародної міграції [211; 242], гострота міграційних проблем вказує на необхідність вироблення нових підходів та пошуку нової глобальної моделі управління міграцією.

Починаючи з середини минулого століття домінували дві головні моделі управління міграцією на міжнародному рівні: модель Міжнародної організації праці (МОП) та відповідний механізм в системі Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС). Крім того, окремої уваги заслуговують моделі Європейського Співтовариства та Міжнародної організації з міграції (МОМ).

Модель Міжнародної організації праці превалювала у період повоєнної відбудови економіки країн Західної Європи і базувалася на двосторонніх угодах з країнами південної Європи та Туреччини. За рахунок таких угод упродовж 1950-60-х років минулого століття вдалося залучити мільйони трудових мігрантів. Не зважаючи на деякі відмінності у різних країнах Європи, міграція гостьових робітників від самого початку розцінювалася як економічна за своєю суттю. Трудові мігранти, потрапляючи на ринок праці у періоди стрімкого зростання економіки та низького рівня безробіття, у деякій мірі абсорбували економічні шоки. До того ж, передбачалося, що вони повернуться на батьківщину під час рецесії та зростання безробіття. Міжнародна платформа для найму працівників на державному та недержавному колективному рівні була сформована у Конвенції № 97 (1949 року) Міжнародної організації праці, яка стосувалась трудової міграції 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров