Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Система управління міграціями на міжнародному рівні

 

 

Регулювання міжнародної міграції суттєво ускладнюється в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків. Значна політизація цього явища, посилення антиімміграційних настроїв у приймаючих країнах, зниження впливу провідних міжнародних організацій з питань міграції в сучасних динамічних умовах зумовили визнання факту існування «глобальної міграційної кризи [234]». І хоча не всі науковці одностайні стосовно некерованості міжнародної міграції [211; 242], гострота міграційних проблем вказує на необхідність вироблення нових підходів та пошуку нової глобальної моделі управління міграцією.

Починаючи з середини минулого століття домінували дві головні моделі управління міграцією на міжнародному рівні: модель Міжнародної організації праці (МОП) та відповідний механізм в системі Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС). Крім того, окремої уваги заслуговують моделі Європейського Співтовариства та Міжнародної організації з міграції (МОМ).

Модель Міжнародної організації праці превалювала у період повоєнної відбудови економіки країн Західної Європи і базувалася на двосторонніх угодах з країнами південної Європи та Туреччини. За рахунок таких угод упродовж 1950-60-х років минулого століття вдалося залучити мільйони трудових мігрантів. Не зважаючи на деякі відмінності у різних країнах Європи, міграція гостьових робітників від самого початку розцінювалася як економічна за своєю суттю. Трудові мігранти, потрапляючи на ринок праці у періоди стрімкого зростання економіки та низького рівня безробіття, у деякій мірі абсорбували економічні шоки. До того ж, передбачалося, що вони повернуться на батьківщину під час рецесії та зростання безробіття. Міжнародна платформа для найму працівників на державному та недержавному колективному рівні була сформована у Конвенції № 97 (1949 року) Міжнародної організації праці, яка стосувалась трудової міграції 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров