Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Система управління міграціями на міжнародному рівні

 

 

Регулювання міжнародної міграції суттєво ускладнюється в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків. Значна політизація цього явища, посилення антиімміграційних настроїв у приймаючих країнах, зниження впливу провідних міжнародних організацій з питань міграції в сучасних динамічних умовах зумовили визнання факту існування «глобальної міграційної кризи [234]». І хоча не всі науковці одностайні стосовно некерованості міжнародної міграції [211; 242], гострота міграційних проблем вказує на необхідність вироблення нових підходів та пошуку нової глобальної моделі управління міграцією.

Починаючи з середини минулого століття домінували дві головні моделі управління міграцією на міжнародному рівні: модель Міжнародної організації праці (МОП) та відповідний механізм в системі Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС). Крім того, окремої уваги заслуговують моделі Європейського Співтовариства та Міжнародної організації з міграції (МОМ).

Модель Міжнародної організації праці превалювала у період повоєнної відбудови економіки країн Західної Європи і базувалася на двосторонніх угодах з країнами південної Європи та Туреччини. За рахунок таких угод упродовж 1950-60-х років минулого століття вдалося залучити мільйони трудових мігрантів. Не зважаючи на деякі відмінності у різних країнах Європи, міграція гостьових робітників від самого початку розцінювалася як економічна за своєю суттю. Трудові мігранти, потрапляючи на ринок праці у періоди стрімкого зростання економіки та низького рівня безробіття, у деякій мірі абсорбували економічні шоки. До того ж, передбачалося, що вони повернуться на батьківщину під час рецесії та зростання безробіття. Міжнародна платформа для найму працівників на державному та недержавному колективному рівні була сформована у Конвенції № 97 (1949 року) Міжнародної організації праці, яка стосувалась трудової міграції 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров