Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Сутність та особливості формування маркетингової інфраструктури ринку тваринницької продукції

 

Функціонування економічної системи, її рівноваги та динаміки забезпечується діяльністю ринкових інститутів, які діють у межах особливого ринку. Ці інститути взаємопов’язані та залежать один від одного.

Сукупність пов’язаних між собою інститутів з відповідними функціями, які існують на певному регіональному ринку, формують ринкову інфраструктуру. Інфраструктура регіону виступає важливим фактором використання матеріальних та фінансових ресурсів. Необхідність розвитку даної сфери зумовлена розвитком ринкової економіки та одержанням високих кінцевих результатів. Водночас існуючий рівень регіональної інфраструктури значно відстає у своєму розвитку і значно диференційований від центру до периферії. Тому наше дослідження буде спрямовано на визначення відмінностей формування і функціонування інфраструктури регіонального ринку тваринницької продукції як у вертикальній, так і горизонтальній площинах.

Перш, ніж перейти до розгляду питання інфраструктури регіонального ринку тваринницької продукції необхідно уточнити появу та сутність терміну “інфраструктура”. Даною проблематикою займалось ряд вітчизняних та зарубіжних вчених.

Термін “інфраструктура” (від латин, “infra” – підстава, фундамент, і “structura” – будова, взаєморозташування) вперше був застосований у дослідженнях західних економістів. Є декілька варіантів пояснення походження даного терміну. Згідно з одним із них, виникнення інфраструктури пов’язане з будівельним виробництвом, тобто вона ототожнювалася з фундаментом якої-небудь будови [20]. Інший пов’язує походження терміну з військовим профілем дій, як комплекс споруд і комунікацій, що забезпечує успішні військові операції [8, с. 124]. Згідно Уебського словника англійської мови термін “інфраструктура” трактується як “постійні споруди необхідні для військового призначення” [162, с. 621] починаючи з 1927 року. У 40-і роки минулого століття під інфраструктурою стали розуміти сукупність галузей, що сприяють нормальному функціонуванню матеріального виробництва. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров