Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Системні перетворення  економіки та суспільства у новітньому парадигмальному контексті

 

Осмислення накопиченого досвіду соціально-економічних перетворень на межі ХХ–ХХI ст. сприяло появі публікацій, у яких проблематика трансформації економічних систем виводиться на рівень глибоких теоретичних узагальнень [15, 21, 22, 33, 38, 73, 88, 94, 96, 97, 99, 100, 101 та ін.].

Слід зазначити, що як методологічне підґрунтя вивчення складних та суперечливих трансформаційних процесів усе частіше використовуються теоретичні здобутки синергетики, яка досліджує процеси самоорганізації у відкритих, нерівноважних системах, що утворюються з великої кількості підсистем, компонентів або частин, які складним чином взаємодіють між собою. Сучасні науковці  визначають синергетику як феномен постнекласичної науки, предметом якої є людинорозмірні системи у всій багатоманітності їхніх культурних, психологічних та соціологічних вимірів. На думку засновника новітнього напряму наукових пошуків Г. Хакена, “синергетика росте звідусіль”, оскільки в закритичній сфері найрізноманітніших процесів починається самоорганізація, що відбувається схожим способом [102, с. 8].

Як загальнонаукова дослідницька програма, що має трансдисциплінарний характер, синергетика акцентує увагу  на тих аспектах реальності, які найбільш характерні для сучасного етапу соціально-економічних змін: різно-впорядкованості, нестійкості, різноманітності, нерівноважності, нелінійності, емерджентності господарського розвитку суспільства. Водночас слушною є думка Н. Климентовича, який вважає синергетику своєрідною метадисциплі-ною, яка ні з чим не межує, але має підґрунтя всередині найрізноманітніших природничо-наукових галузей [103, с. 37–38]. У цьому контексті опорою синергетики в економічній науці можна вважати ідеї самоорганізації соціальних систем, розроблені в працях Т. Веблена, О. Богданова, К. Поппера, Ф. фон Хайєка, П. Девіда, В. Артура та інших відомих дослідників. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров