Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному проектированию к расчету оборудования кислородно-конвертерного цеха / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – 14 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей гидродинамики конвертерной ванны: Метод. указ. / Сост. Е.В. Протопопов, Н.А. Чернышева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 16 с., 4 ил (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение особенностей прокатки сортовых профилей. Метод. указ. / Сост.: А.Р. Фастыковский, В.Н. Кадыков, В.М. Нефедов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 18 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла ХИМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА Методические рекомендации, программа и контрольные задания для студентов заочного факультета (8)
(Методические материалы)

Значок файла Задания для пятнадцатиминутных опросов на практических и лабораторных работах: /Сост.: Ж.М.Шулина, О.Р.Глухова: ГОУ ВПО «СибГИУ».-Новокузнецк, 2003 (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Характерні ознаки та типи транзитивних економік

 

 

Попередній розгляд різних підходів до розуміння сутності транзитивної економіки засвідчує існування концептуальних суперечностей та термінологічних розбіжностей у творах вітчизняних та зарубіжних дослідників. Деякі науковці трактують перехідну економіку не як систему в строгому розумінні, а як міжсистемний стан, виходячи з того, що в такій економіці відсутні: (1) органічна єдність елементів, притаманна системі; (2) єдина структура як сукупність певних економічних відносин; (3) пануюче становище того чи іншого елемента та  відповідних йому економічних відносин. Йдеться також про “формальність” нового, коли за зовнішньою формою відсутній притаманний їй зміст, а постійні зміни економіки не пов’язані з відтворенням певних стійких елементів та структур [71, с. 72–73].

Відтак для багатьох вчених завдання дослідження транзитивної економіки полягає  у визначенні того, чи прибув поїзд у пункт призначення, чи застряг по дорозі [142, с. 15]. Відповідно з’являються ярлики країн, що відстали, країн – невдах, невдалого цивілізаційного ривка на Захід, незавершеного модернізаційного переходу тощо. В результаті значна частина досліджень, присвячених теоретичним проблемам динамічного розвитку посткомуністичних країн, концентрується на двох основних моментах: 1) описі різних форм і причин неефективності централізованої економіки; 2) обґрунтуванні необхідності низки реформ, що повинні привести до побудови ефективного ринкового господарства. Водночас поза увагою залишаються глобалізаційні процеси та загальноцивілізаційні трансформації розвинених економічних систем, які вможливлюють альтернативні напрями еволюції, що не зводяться до побудови “стандартної” моделі ринкового господарювання.

При цьому деякі дослідники ототожнюють перехідну економіку зі змішаною економічною системою, виходячи з наявності в ній різнорідних елементів та структур. Однак, як слушно зазначає В. Бодров, характерні ознаки транзитивної економіки далеко не вичерпують її складний і суперечливий політекономічний зміст, оскільки вона “є не просто економікою переходу від однієї якості до іншої, а й особливою за якістю економікою, яка може відтворюватися та функціонувати доволі тривалий час”[73, с. 12].

На думку автора, порівняльна характеристика трансформаційної та транзитивної економік (табл. 2.2) засвідчує існування певних відмінностей між ними. При цьому перехідна економіка є станом розвитку суспільства в конкретний історичний момент, коли воно здійснює перехід від однієї цілісної системи до іншої. Так, наприклад, головною метою посткомуністичних перетворень є розбудова соціально орієнтованої ринкової економіки як засобу створення більш ефективної економічної системи [143, с. 18]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров