Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (10)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Характерні ознаки та типи транзитивних економік

 

 

Попередній розгляд різних підходів до розуміння сутності транзитивної економіки засвідчує існування концептуальних суперечностей та термінологічних розбіжностей у творах вітчизняних та зарубіжних дослідників. Деякі науковці трактують перехідну економіку не як систему в строгому розумінні, а як міжсистемний стан, виходячи з того, що в такій економіці відсутні: (1) органічна єдність елементів, притаманна системі; (2) єдина структура як сукупність певних економічних відносин; (3) пануюче становище того чи іншого елемента та  відповідних йому економічних відносин. Йдеться також про “формальність” нового, коли за зовнішньою формою відсутній притаманний їй зміст, а постійні зміни економіки не пов’язані з відтворенням певних стійких елементів та структур [71, с. 72–73].

Відтак для багатьох вчених завдання дослідження транзитивної економіки полягає  у визначенні того, чи прибув поїзд у пункт призначення, чи застряг по дорозі [142, с. 15]. Відповідно з’являються ярлики країн, що відстали, країн – невдах, невдалого цивілізаційного ривка на Захід, незавершеного модернізаційного переходу тощо. В результаті значна частина досліджень, присвячених теоретичним проблемам динамічного розвитку посткомуністичних країн, концентрується на двох основних моментах: 1) описі різних форм і причин неефективності централізованої економіки; 2) обґрунтуванні необхідності низки реформ, що повинні привести до побудови ефективного ринкового господарства. Водночас поза увагою залишаються глобалізаційні процеси та загальноцивілізаційні трансформації розвинених економічних систем, які вможливлюють альтернативні напрями еволюції, що не зводяться до побудови “стандартної” моделі ринкового господарювання.

При цьому деякі дослідники ототожнюють перехідну економіку зі змішаною економічною системою, виходячи з наявності в ній різнорідних елементів та структур. Однак, як слушно зазначає В. Бодров, характерні ознаки транзитивної економіки далеко не вичерпують її складний і суперечливий політекономічний зміст, оскільки вона “є не просто економікою переходу від однієї якості до іншої, а й особливою за якістю економікою, яка може відтворюватися та функціонувати доволі тривалий час”[73, с. 12].

На думку автора, порівняльна характеристика трансформаційної та транзитивної економік (табл. 2.2) засвідчує існування певних відмінностей між ними. При цьому перехідна економіка є станом розвитку суспільства в конкретний історичний момент, коли воно здійснює перехід від однієї цілісної системи до іншої. Так, наприклад, головною метою посткомуністичних перетворень є розбудова соціально орієнтованої ринкової економіки як засобу створення більш ефективної економічної системи [143, с. 18]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров