Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Конкурентоспроможність національних господарських систем в умовах глобалізації

 

 

З кінця ХХ ст. найважливішим орієнтиром державного регулювання інтеграції економік окремих країн до глобального світогосподарського середовища є підвищення їх конкурентоспроможності. Згідно з визначенням експертів ОЕСР, конкурентоспроможність національної економіки – це здатність країни за умов вільних та прозорих ринкових відносин виробляти товари й послуги, які відповідають вимогам міжнародних ринків, і одночасно підтримувати та підвищувати протягом тривалого часу реальні доходи свого населення [176, с. 43]. Співзвучною такому підходу є позиція українських дослідників, які трактують конкурентоспроможність національної економіки як зумовлене економічними, соціальними й політичними чинниками стійке становище країни або її продуцента на внутрішньому та зовнішньому ринках; здатність країни в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки виробляти товари й послуги, що відповідають установленим міжнародним стандартам; спроможність країни забезпечувати соціально-економічну оптимальність за будь-якого впливу внутрішніх та зовнішніх чинників і на цій основі підвищувати рівень реальних доходів населення та  підтримувати його в довгостроковій перспективі [99, c. 13; 177, с. 10].

Таким чином, конкурентоспроможність національної економіки виявляється у стійкості відкритої господарської системи щодо зовнішніх та внутрішніх потрясінь, її здатності забезпечувати високу якість життя населення  на основі ефективної системи виробництва товарів та послуг. Водночас варто зауважити, що сучасні постіндустріальні тенденції та розгортання глобалізаційних процесів надають конкуренції глобального характеру, модифікуючи існуючі підходи до визначення критеріїв конкуренто-спроможності національних економік, систему вибудовування відповідних переваг та логіку конкурентної боротьби. Йдеться про таке. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров