Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Порівняльна характеристика сучасних моделей соціально-економічних перетворень

 

 

Як показало попереднє дослідження, трансформа-ційні процеси охоплюють нині всі країни. Водночас транзитивні перетворення завжди пов’язані з теоретичним вибором і практичною реалізацією національної моделі соціально-економічних змін. Практика підтверджує, що ігнорування особливостей національно-історичного розвитку та нав’язування країні уніфікованого варіанту трансформації “виглядає з практичного погляду як елементарне нехтування уроками найсучаснішої історії, а з теоретичного – як оперування абстрактними конструкціями, що вживлюються в живу тканину суспільства, а тому ним не сприймаються” [161, с. 32].

Слід погодитися з В. Черковцем у тому, що економічна теорія перехідної економіки (економічна транзитологія) має пізнавальне та практичне значення лише тоді, коли вона прив’язана до перетворень конкретно-історичних економічних систем, до трансформації одного способу виробництва в інший або до певних етапних переходів у межах цих перетворень. На думку вченого, для теорії та практики перехідного періоду вплив національної специфіки... має бути об’єктивно сильнішим, а тому і значимість цієї специфіки – вищою [148, с. 94–95]. Обґрунтовуючи зазначену думку, дослідник  звертає увагу на те, що: (1) реформи, які проводяться за уніфікованими зразками, містять небезпеку втілення моделі, не конгруентної до національних  умов; (2) сама модель переходу потребує спеціальних заходів, спрямованих на злам старої системи та утвердження нової, розробку та прийняття юридичних законів, які скасовують старий правовий режим та вводять новий, що передбачає відбір, збереження і навіть відновлення національно-специфічних структур, форм, елементів, які ввійдуть у тканину майбутньої системи як її інгредієнти; (3) оскільки перехід від одного типу економічних відносин до інших не здійснюється  автоматично, без участі людей та соціальних сил, у ході змагання принципів нової та старої систем має місце протиборство національних та глобальних інтересів, яке породжує проблему входження перехідних економік у глобальний простір [148, с. 96].

Таким чином, одним із ключових питань соціально-економічних трансформацій є формування ефективної моделі перехідної економіки. Безумовно, за умов глобалізації на перший план виступають аспекти єдності світового господарського простору та історичного розвитку людства. Однак глобальні трансформації супроводжуються не лише уніфікацією, але насамперед – примноженням та урізноманітненням суб’єктів світогосподарських процесів, багатоманіттям, нестійкістю, динамічністю форм організації господарського життя, що призводить до ускладнення структурних параметрів економічних систем, зростання варіабельності їхнього розвитку. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров