Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Капітал як системоутворююча динамічна структура глобальної економіки

 

 

Загальновизнано, що в основі процесів виникнення, розвитку та трансформацій соціальних систем лежить діалектичний взаємозв’язок само-організації, організації та управління. Його складність зумовлена насамперед участю людини в усіх соціально-економічних процесах. Отже, самоорганізація в соціумі залежить від суб’єктивного фактора, що включає процеси як організації, так і управління. З іншого боку, як організаційні, так і управлінські впливи є похідними від самоорганізації й розвиваються у формальних структурах (організаціях) під впливом неформальних відносин, що самоорганізуються.

Попередній аналіз підтверджує, що організація в широкому розумінні є утвердженням у системі певного порядку (організованості), у вузькому – упорядкуванням системи під впливом зовнішніх чинників. Таким чином, організація в широкому розумінні поєднує самоорганізаційні та організаційні (у вузькому розумінні) процеси. Водночас організація у вузькому розумінні виявляє себе як частковий випадок самоорганізації, як момент фіксації становлення системи, яка досягає нових якісних властивостей. У свою чергу управління є інструментом, що підтримує динамічну організованість системи. За умов, коли управління є довільним (тобто таким, що за волею суб’єкта спрямовується на закріплення організації на одному з досягнутих рівнів становлення соціальної системи), самоорганізація сприяє подоланню консерватизму організації шляхом її дезорганізації й таким чином включається в процес подальшого становлення та розвитку складної системи.

Таким чином, соціальна самоорганізація та соціальна організація не співпадають у своїх основах, принципах та результатах. Якщо самоорганізація, як джерело креативності, ґрунтується на максимізації ентропії, мінімізації дисипації, зростанні різноманітності та зменшенні стійкості задля розвитку, то організація передбачає узгодження та впорядкування на основі  ієрархічності, керованості, мінімізації різноманітності, оптимізації дисипації задля підвищення стійкості та стабілізації життєдіяльності системи. При цьому самоорганізаційні та управлінські засади розвитку соціально-економічних систем перебувають у нерозривній і водночас суперечливій єдності, а їхній динамічний синтез становить гармонічну пульсацію з періодичним переважанням то однієї,  то іншої тенденції [49, с. 31–32].  Варто погодитися з тим, що зазначена взаємодія є нерівноважно нелінійною і як правило, асиметричною, у той час, як ступінь її гармонійності визначає прискорення чи уповільнення коеволюції соціобіологічного та соціокультурного середовищ, їхній  вплив на людину як творця еволюції соціальної матерії. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров