Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (18)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Трансформація  ролі та функцій держави в глобальній системі економічних координат

 

 

Згідно із синергетичним підходом, системні трансформації, пов’язані з руйнуванням традиційного інституційного середовища, радикальною зміною політичних і соціально-економічних структур, функцій та взаємозв’язків, призводять до зростання ентропії (міри невпорядкованості) національних економік, породжуючи небезпеку їхньої незворотної деградації, яка загрожує основам нормальної життєдіяльності соціуму. Таким чином, трансформативність соціального розвитку сама по собі є небезпечною, оскільки поява нової якості складних нелінійних систем завдяки дії механізму самоорганізації відбувається повільно і може відставати від процесів занепаду. За цих обставин виняткового значення набуває негентропійна складова біфуркаційного процесу, що виникає за рахунок створення (привнесення ззовні) нових якісних елементів і зв’язків. Відтак, формування і здійснення цілеспрямованої державної політики, спрямованої на реалізацію національної безпеки та стратегічних пріоритетів розвитку суспільства в умовах глобалізації  набувають виняткового значення як чинники, здатні компенсувати недостатній темп процесів самоорганізації та прискорити досягнення нової якості у системах, що трансформуються.

Проблема місця та ролі національних держав у сучасній світогосподарській системі є центральною та найбільш дискусійною проблемою формування глобального інституційного середовища, що традиційно асоціюється зі здатністю чи нездатністю уряду країни розробляти та реалізувати незалежну соціально-економічну політику. Якщо раніше за масштабами та якістю регулятивного впливу держава посідала домінуюче становище в світовій економіці, то за умов поглиблення глобалізаційних процесів усе виразнішою стає тенденція “розмивання” її економічного суверенітету. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров