Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (20)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (15)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Суперечноcті неоліберальної парадигми економічної глобалізації

 

 

Загальновизнано, що кризові явища сучасності засвідчують системну нестійкість поточної траєкторії розвитку світової економіки, яка виявляється на різних рівнях: від кризи “нової економіки” до культивування “технологічного фетишизму” та силового протистояння, які відкидають людство до східних деспотій. За термінологією А. Тойнбі, в сучасному світі відбувається новий цикл виклик-відповідь. І відповідь знову виявляється неадекватною для вирішення нових,  більш складних завдань [250, с. 127].

У зв’язку з цим необхідно враховувати, що глобалізацію можна охарактеризувати з двох боків: (1) об’єктивного, який визначається всім ходом світового історичного розвитку протягом останніх десяти тисячоліть; (2) суб’єктивного, який реалізується переважно в останні десятиліття завдяки зростаючим зусиллям розвинених країн, контрольованих ними міжнародних фінансових організацій та транснаціональних компаній. На думку переважної більшості дослідників, за відсутності інституційного ринкового облаштування, упорядкування та облагородження глобального економічного простору дія законів ринку характеризується архаїзацією ринкових відносин, їх небаченою раніше деструктивною трансформацією та абсолютною неадаптивністю до планетарних закономірностей і процесів. Внаслідок перекосів транснаціональних мотивацій, наявні центри прийняття планетарних рішень відроджують неприборканий дикий ринок [101, с. 662–663].

За цих обставин  важливого значення набуває розмежування об’єктивних основ сучасного світогосподарського розвитку та конкретних соціально-економічних форм реалізації глобалізаційних процесів. Зазначені відмінності прослідковуються в контексті діалектики загального та особливого, змісту та форми, сутності та явища, складних причинно-наслідкових взаємопереходів тощо. Йдеться про те, що обмежена рамками капіталістичної світ-системи, сучасна глобалізація “має свій власний набір економічних правил, які базуються на відкритті, дерегуляції та приватизації національних економік із метою зміцнення їхньої конкурентоспроможності та збільшення привабливості для іноземного капіталу”, що означає “поширення капіталізму вільного ринку практично на всі країни світу” [251, с. 9]. Її ідеологічною основою є логіка так званого “ортодоксального ринкового фундаменталізму” [240, с. 114], пов’язана з утвердженням суто ринкових мотивів і принципів поведінки у всіх сферах суспільного життя та відторгненням фундаментальних морально-етичних, духовних цінностей, накопичених людством у процесі історичної еволюції: справедливості, солідарності, соціальної злагоди, безпеки, добробуту майбутніх поколінь. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров